Wynik VI publicznego przetargu na sprzedaż stacji SCHEIDT BEK 300/500 z wyposażeniem

Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje,
że w VI publicznym przetargu na sprzedaż stacji typu SCHEIDT BEK 300/500 z wyposażeniem

Nie wpłynęła żadna oferta.