Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

ERA-NET EuroNanoMed III - planowane ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w listopadzie 2016 r. wspólny konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy EuroNanoMed III. Zakres konkursu będzie dotyczyć nanomedycyny, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w następujące obszary badawcze:

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems.

O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek.

Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie Programu:http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017/

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback