Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Seminarium Research Data Alliance Europe

Research Data Alliance Europe zaprasza na otwarte seminarium zorganizowane z myślą o badaczach ze wszystkich dyscyplin - przedstawicielach instytucji naukowych i firm, a także profesjonalistach data science, specjalistach zajmujących się zarządzaniem danymi.

W trakcie seminarium, które odbędzie się 1 lutego 2017, wystąpią przedstawiciele RDA Europe: Françoise Genova, pełniąca funkcję dyrektora Strasbourg Astronomical Data Centre, oraz Leif Laaksonen, dyrektor fińskiego IT Center for Science. Zaprezentują oni koncepcję i działania RDA.

W dalszej części seminarium, poświęconej światowej i polskiej infrastrukturze dla danych, wystąpią przedstawiciele ICM UW, ACK Cyfronet i PCSS.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/rda-meets-researchers-in-poland/ oraz w załączonym zaproszeniu.

RDA to międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy dyscyplinami, podmiotami i krajami. W centrum zainteresowania RDA leży zniesienie barier utrudniających dzielenie się danymi badawczymi oraz przyspieszony rozwój innowacji opartych na danych.  RDA koncentruje się zarówno na rozwoju infrastruktury dla danych badawczych, jak i na działaniach prowadzonych wśród społeczności badaczy, mających na celu lepszą wymianę danych. RDA zrzesza obecnie ponad 4670 członków ze 115 krajów.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback