Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs na wynajem powierzchni użytkowej na prowadzenie restauracji z kawiarnią w budynku Rektoratu i Centrum Dydaktycznego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o łącznej powierzchni 344,63 m2, w tym 194,33 m² powierzchni w budynku Rektoratu w Warszawie przy  ul. Żwirki i Wigury 61 oraz 150,30 m2 powierzchni w budynku Centrum Dydaktycznego przy ul. Ks. Trojdena 2a, na prowadzenie restauracji z kawiarnią.

 - wysokość wadium 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- cena wywoławcza 22,00 zł netto/m2  lokali miesięcznie

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie restauracji w budynkach  Rektoratu i Centrum Dydaktycznego WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 02 czerwca 2017 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 05 czerwca 2017 r. do godziny 16.00  

 

Ogłoszenie

Zał. 1.1 Szkic przedmiotu najmu znajdującgo się w budynku Rektoratu

Zał. 1.2 Szkic przedmiotu najmu znajdujacego się w budynku Centrum Dydaktycznego

Zał. 2 Szczegółowe warunki konkursu

Zał. 3 Regulamin konkursu

Zał. 4 Formularz ofertowy

Zał. 5 Wzór umowy

Zał. 6 Wykaz wyposażenia i sprzętu

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter