Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendio...

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback