Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac proszę dodać zaklejoną małą kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).

Więcej informacji na stronie: https://forumakademickie.pl/konkursy/redakcja-miesiecznika-forum-akademi...

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube