Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”

Organizatorzy zapraszają do udziału w seminarium „Medycyna narracyjna.Wartość opowieści o doświadczeniu chorobyw praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, które odbędzie się 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym JM prof. Mirosława Wielgosia - Rektora WUM.

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna” to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.  

Organizatorzy chcą spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponowane zakresy tematyczne:

 • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon
 • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce
  • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy)
  • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie
  • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej
  • rola języka w medycynie narracyjnej
  • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji
  • literackie doświadczenia lekarzy

Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału i nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień. Adres do korespondencji to: medycynanarracyjna@gmail.com. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 kwietnia 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  do przyjęcia wybranych abstraktów.

Referaty zaakceptowane przez recenzentów zostaną opublikowane w numerze tematycznym „Przeglądu Humanistycznego”, który ukaże się w 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, tzn. przesłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie: http://komunikacjamedyczna.pl. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje i przerwy kawowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Językiem konferencji jest język polski.

Karta zgłoszeń

Terminarz:

Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 8 kwietnia 2018

Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2018

Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2018

Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2018

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Komitet organizacyjny:

dr Marta Chojnacka-Kuraś – przewodnicząca, dr Antonina Doroszewska, mgr Agnieszka Kostrowiecka – sekretarz

Komitet Naukowy:

prof. Jarosław Barański, dr Antonina Doroszewska, prof. Jan Doroszewski, dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca, mgr Agnieszka Kaluga, prof. Marek Kulus, dr hab. Lena Magnone, prof. Jerzy Majkowski, prof. Roman Ossowski, prof. Tomasz Pasierski

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube