Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO4_3.2_a_2018

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237), zwanej dalej „ustawą” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

badanie i ocena wpływu na stan zdrowia klimatu i działań związanych z adaptacją do jego zmian

w ramach Zadania  3.2 a) Pozostałe zadania wspierające. Badania naukowe;

Celu Operacyjnego 4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na:
- prowadzeniu systematycznego monitoringu i stworzeniu interaktywnego systemu rejestrowania i statystyki występowania chorób klimatozależnych,
- prowadzeniu systematycznych badań epidemiologicznych zróżnicowania czasowo-przestrzennego umieralności i chorobowości hospitalizowanej z powodu chorób klimatozależnych,
- prowadzeniu badań epidemiologicznych skutków niekorzystnych zdarzeń o charakterze klimatozależnym,
- opracowaniu raportu zawierającego trendy i prognozy umieralności i chorobowości z powodu chorób klimatozależnych,

Osoba do kontaktu w sprawie powyższych konkursów:
Agnieszka Jarmuszyńska, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 05 81, e-mail: agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu i zasad aplikowania

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter