Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

NAWA - cykl wykładów i warsztatów

16 lutego br. w Warszawie zainaugurowany zostanie cykl wykładów i warsztatów NAWA - „Direct to internationalization”. Projekt skierowany jest do pracowników szkół wyższych w Polsce zaangażowanych w umiędzynarodowienie studiów, głównie pod kątem rekrutacji studentów zagranicznych, ale w kolejnych latach zostanie poszerzony o pozostałe obszary związane z internacjonalizacją.

Spotkanie inauguracyjne będzie miało - w pierwszej kolejności - na celu przybliżyć Państwu naszą instytucję oraz oferowane programy. Powita Państwa Dyrektor Łukasz Wojdyga, który przedstawi specyfikę funkcjonowania Agencji oraz jej zadania związane z promocją i komunikacją. Będą mogli Państwo bardziej szczegółowo zapoznać się z planami w zakresie działań promocyjnych przygotowanych przez NAWA, w tym z listą targów i konferencji 2018. O polityce i działalności NAWA w zakresie uznawalności wykształcenia opowie Pani Hanna Reczulska, kierownik Pionu Uznawalności Wykształcenia i Uwierzytelniania Dokumentów. Z kolei kierownik Pionu Programów dla Instytucji, Katarzyna Aleksy, skoncentruje się na prezentacji programów, które wspierać mają umiędzynarodowienie instytucji, współpracę międzynarodową oraz działania na rzecz tworzenia partnerstw międzynarodowych.

Dzięki współpracy z Panią Justyną Gieżyńską ze Studybility w programie znalazła się prezentacja dotycząca promocji uczelni polskich za granicą. Nasz ekspert skupi się na obszarze związanym z uwarunkowaniami polskich instytucji w promocji i przedstawi nowoczesne sposoby komunikacji marek edukacyjnych odpowiadające oczekiwaniom dzisiejszego odbiorcy, czyli studenta XXI wieku na podstawie case studies. Część dotycząca strategicznych rynków edukacyjnych będzie okazją do zapoznania się z praktycznymi aspektami rekrutacji w takich regionach, jak Azja Centralna, Kaukaz lub Ameryka Centralna i Południowa.

Osoba do kontaktu w sprawie powyższych konkursów:
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu i zasad aplikowania można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://nawa.gov.pl/images/Program_16.02.2018.pdf

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter