Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Fundusz Współpracy Regionalnej

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli - sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro.

Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

  • innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
  • włączanie społeczne,
  • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
  • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,
  • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Termin składania wniosków w pierwszym naborze - do 1 lipca 2018 roku.

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji jest dostępnych na:

https://eeagrants.org/regionalcooperation

http://www.ecorys.pl/#eeagrants

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter