Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Granty na granty - promocja jakości II

Od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Budżet programu wynosi 2 mln zł.

Zgodnie z regulaminem Granty na granty  wnioskodawcy mogą ubiegać się o pokrycie następujących wydatków:

  • koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego,
  • koszty związane z uzupełnienia wniosku projektowego,
  • koszty związane z poprawieniem wniosku projektowego, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.

Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

  • Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu "Maria Skłodowska-Curie COFUND";
  • Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html

Osoba do kontaktu: Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, adam.rowicki@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter