Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

ERA PerMed - uruchomienie pierwszego konkursu (2018 r.) pt. Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions

9 lutego 2018 r. uruchomiono I międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej. Nazwa konkursu: Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions

Temat konkursu: medycyna personalizowana

Zakres konkursu: The overall aim of the call is to fund projects showing clinical feasibility of PM in complex/multifactorial diseases as well as other diseases (such as monogenic, rare diseases and cancer). Feasibility is intended to mean the demonstration of significant and clinically relevant improvement of current diagnostics and/or therapeutics, based on improved understanding of underlying molecular mechanisms. Furthermore, applicants are expected to combine pre-clinical and/or clinical research with bio-informatics components to enable data quality on one side and the potential applicability for health care providers on the other side.

Data otwarcia naboru wniosków: 14 lutego 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 10 kwietnia 2018 r. (17:00 CET) Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/erapermed2018

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: czwarty kwartał 2018 r.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR: na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym maksymalny budżet projektu nie może przekroczyć 250 000 EUR. Oznacza to, że jeśli w projekcie weźmie udział dwóch partnerów z Polski budżet 250 000 EUR jest kwotą do podziału.

Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-permed/aktual...

Kontakt: • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter