Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2 konkurs na projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne Technologie Materiałowe” - Techmatstrateg

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Ogłasza drugi konkurs na projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne Technologie Materiałowe” - Techmatstrateg.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych1:

  1. 1.    Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. 2.    Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. 3.    Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. 4.    Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 200 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 09 kwietnia 2018 r., do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/

 

Kontakt:

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter