Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

POLSKIE POWROTY - wzmocnienie potencjału uczelni w Polsce oraz szansa dla wybitnych naukowców

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA) ogłasza nabór na POLSKIE POWROTY - wzmocnienie potencjału uczelni w Polsce oraz szansa dla wybitnych naukowców.

Program Polskie Powroty – nie wprowadzając ograniczenia dziedzin nauki, wieku czy kraju zatrudnienia jest skierowany do wszystkich Polaków, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków. 

Program ma za zadanie stworzyć powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie im wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego).

Współczesna nauka opiera się na globalnej wymianie myśli – powracający naukowcy przywiozą ze sobą kontakty z zagranicznymi partnerami, a także włączą w sieć dotychczasowych współpracowników badaczy z nowego otoczenia. Zwiększy to rozpoznawalność naukowców pracujących w Polsce, a także pomoże w rozwoju i umiędzynarodowieniu ośrodków polskich. Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej, a świeże spojrzenie i zaczerpnięcie wzorców dobrych praktyk z zagranicznych ośrodków wzmocni potencjał uczelni w Polsce.

Do kogo skierowany jest program?

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować poniższe ośrodki, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy:

  • uczelnie,
  • jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN). 

Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

Do zadań Powracającego Naukowca należą:

  • stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania,
  • prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych.

Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

W programie finansowane są:

  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (przez okres od 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
  • wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej (przez okres 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
  • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

W ramach programu finansowane będzie zatrudnienie Powracających Naukowców trwające od 36-48 miesięcy.

NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 7 marca do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00 czasu lokalnego.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się pod poniższym linkiem:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Informacji w zakresie przedmiotowego konkursu udziela: Agnieszka Jarmuszyńska, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel.: 022 572 05 81, e-mail: agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter