Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

OKN „Współczesne wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej”

Celem konferencji jest ujęcie wybranych przez autorów problemów w płaszczyznach takich jak: ocena istniejącego stanu prawnego, konsekwencje stosowania przepisów prawa w praktyce czy perspektywa rozwoju w danej dziedzinie, także poprzez wysunięcie postulatów de lege ferenda. A wszystko to w odniesieniu do funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej, jego możliwości, podstawowych założeń i celów.

Konferencja ma przyczynić się do rozwoju wśród studentów i doktorantów umiejętności kreatywnego i praktycznego podejścia do problemów związanych z funkcjonowaniem systemów opieki zdrowotnej poprzez użycie m. in. metod analitycznych czy komparatystycznych. Ma także umożliwić wymianę spostrzeżeń między studentami i absolwentami kierunków prawniczych oraz medycznych.

Wystąpienia ujęte zostaną w panelach tematycznych prowadzonych przez moderatorów – pracowników naukowych WPAiE UWr, po których nastąpi dyskusja między prelegentami wraz z pytaniami od publiczności czy od moderatora.

Organizatorami wydarzenia są dwa Studenckie Koła Naukowe działające przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: SKN Prawa Biomedycznego i SKN Prawa Finansowego FISCUS.

https://www.facebook.com/events/413044372475693/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube