Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Programy rozwojowe dla uczelni kształcących przyszłe pielęgniarki i położne - III edycja konkursu Ministerstwa Zdrowia

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie systemu kształcenia pielęgniarek i położnych oraz rozwój pielęgniarskiego rynku pracy.

W ramach konkursu zostaną wybrane projekty przewidujące realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Istotnym elementem wsparcia będzie także realizacja w ramach projektów programu wsparcia absolwenta.

Środki przeznaczone na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi 90 mln zł.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Projektodawcą może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna uprawniona do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie licencjata. Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo odbywa się zarówno w dużych ośrodkach akademickich (Uniwersytetach Medycznych), jak również w mniejszych ośrodkach (w tym na Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych).

Co można sfinansować?

W ramach projektu będą mogły być sfinansowane następujące działania stanowiące „zachęty” do podejmowania kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo:

  • uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa;
  • zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia;
  • wynagrodzenie opiekuna praktyk obowiązkowych po stronie uczelni i podmiotu leczniczego oraz wynagrodzenie (stypendium) dla studentów w związku z realizacją obowiązkowych praktyk (w ramach dostosowania jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży);
  • ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe;

Dodatkowo w ramach realizacji programu rozwoju absolwenta beneficjent będzie zobowiązany zapewnić co najmniej :

  • wsparcie absolwenta w znalezieniu zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki i położnej w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski;
  • realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno- demograficznych;
  • wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść 2000 PLN brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 12 miesięcy pod warunkiem, ze absolwent pielęgniarstwa lub/i położnictwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski).

Terminy

Ministerstwo Zdrowia planuje, że konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu 2018 r., a nabór wniosków zakończy się 29 czerwca 2018 roku. Zakłada się, że projekty ruszą od 1 października 2018 roku.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl, w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Agnieszka Jarmuszyńska, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel.: 022 572 05 81, e-mail: agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter