Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wynik I publicznego przetargu na sprzedaż Tomografu komputerowego Toshiba typ Aquilion 64

Warszawski Uniwerytet Medyczny
informuje, że w I  publicznym przetargu na sprzedaż Tomografu komputerowego Toshiba typ Aquilion 64 
nie odnotowano wpływu ofert na zakup środka trwałego
.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter