Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18

2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18

Przedmiot konkursu

Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz zasobów kultury poprzez informatyzację administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

  • JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne ww. jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;
  • uczelnie wyższe;
  • instytucje kultury;
  • organizacje pozarządowe.

Tryb finansowania projektów:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 3 000 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Nabór wniosków trwa do 16 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-2-e-uslugi-dla-mazowsza-w-ramach-zit-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-typ-projektow-informatyzacja-administracji-publicznej-oraz-instytucji-i-zasobow-kultu/.  

Kontakt:

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter