Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18

Przedmiot konkursu

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 4  ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji  w ramach konkursu:

  • Moduł programów kształcenia.
  • Moduł podnoszenia kompetencji.
  • Moduł programów stażowych.
  • Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
  • Moduł studiów doktoranckich.
  • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna,  kształcąca co najmniej 20 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Wnioskodawcą jest uczelnia,  której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych  posiada na dzień złożenia wniosku ocenę parametryczną na poziomie A lub wyższą Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie jest w likwidacji,  nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę  na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego  nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. 

Tryb finansowania projektów:

Wartość alokacji: 250 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu wynosi 40 000 000 PLN.

Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane: od dnia 11 czerwca 2018 r. (godz. 08:15) do dnia 5 października 2018 r. (godz. 14:00)

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/powr.03.05.00-ip.08-/pz1_2018_ogloszenie_o_konkursie.pdf.         

Kontakt:

  • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter