Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nabór wniosków w Programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA)

ogłasza nabór wniosków o udział w

Programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Cele Programu:

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Finansowane będą projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu, osób będących nauczycielami akademickimi – do 20%.

Uprawnione działania:

Pojedyncza wymiana stypendialna będzie możliwa w wymiarze od 5 do 30 dni.

Działaniami uprawnionymi do realizacji w Programie są wyjazdy lub przyjazdy związane z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową mające na celu:

 • aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk);
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
 • udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami;
 • wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce;
 • udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych;
 • udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej);
 • wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych;
 • udział w spotkaniach brokerskich;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego;
 • inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu.

 

Termin realizacji Projektu:

Okres realizacji pojedynczego Projektu obejmuje okres 12 miesięcy: od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 18 maja 2018 do 2 lipca 2018 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 28 września 2018 roku.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się pod poniższym linkiem:

https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

Kontakt:

 • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter