Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenie konkursowe na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na upowszechnianiu wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego
na upowszechnianiu wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi. W ramach realizacji zadania oczekuje się realizacji audycji radiowych o zasięgu regionalnym, poświęconych tematyce uwzględniającej cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem:

a) tematyki celu operacyjnego nr 2 i 3, tj. problematyki zdrowia psychicznego, uzależnień i zachowań ryzykownych,

b) promowaniu wiedzy na temat profilaktyki chorób w ww. zakresie,

c) podejmowaniu ważnych społecznie tematów, związanych z zagrożeniami zdrowia wynikającymi
ze stylu życia oraz z występowaniem społecznych nierówności w zdrowiu.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 7 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/zdrowie/ogloszenie-konkursowe-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego

 

Kontakt:

  • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter