Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

„Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni obejmującego działania służące:

 • podniesieniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni;
 • wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych;
 • podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, w tym mając na uwadze potrzebę skutecznego konkurowania o przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów na studia, także z zagranicy;
 • przygotowaniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni;
 • podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym wprowadzeniu zmian organizacyjnych, mając na uwadze potrzebę podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

Warunki udziału w konkursie

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są uczelnie akademickie, w których w dniu upływu terminu składania wniosków w konkursie:

 1. co najmniej:
 2. połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach nauki lub sztuki, albo
 3. 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki;
 4. żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie posiada kategorii naukowej C;
 5. żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.

 

Sposób i termin składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-w-ramach-przedsiewziecia-strategia-doskonalosci-uczelnia-badawcza.html

Kontakt:

 • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter