Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland.

Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

Program jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 500 000,00 zł.

Dofinansowane mogą zostać działania związane z :

  • podnoszeniem kompetencji kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej związanych z obsługą cudzoziemców;
  • rozwijaniem działań związanych z internacjonalizacją „w domu”;
  • przygotowaniem organizacyjnym uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy;
  • kształtowaniem postaw otwartości i tolerancji w środowisku kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej;
  • organizacją miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 22 maja 2018 do 20 lipca 2018 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 października 2018 roku.

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – marzec 2022 roku.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się pod poniższym linkiem:

https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland

Informacji w zakresie przedmiotowego konkursu udziela:

  • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter