Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uzupełnienie/weryfikacja adresów mailowych rejestrowanych w Bazie pracowników dostępnej na www Uczelni

Szanowni Państwo!

Zbliżająca się reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki wymagać będzie szybkiego kontaktu Uczelni z pracownikami oraz pracowników z Uczelnią.

Konieczne jest więc dokonanie przeglądu danych kontaktowych pracowników, w tym adresów mailowych, umożliwianych tego typu działania.

W związku z powyższym, Tych z Państwa, którzy nie posiadają mailowego adresu kontaktowego, odnotowanego w Bazie pracowników, dostępnej na WWW Uczelni, uprzejmie proszę o:

  • wystąpienie do Centrum Informatyki WUM (CI) z wnioskiem o nadanie adresu służbowego lub
  • przekazanie do Centrum adresu kontaktowego, na który zostanie ustawione automatyczne przekierowanie maili przychodzących na alias w postaci imie.nazwisko@wum.edu.pl, który z kolei będzie mógł być wykorzystywany do kontaktu z Państwem w sprawach związanych z działalnością Uczelni oraz umieszczony w ww. bazie, znajdującej się na WWW Uczelni.

Osoby, których adresy kontaktowe widnieją już w bazie proszę o zweryfikowanie danych.

Ewentualne uzupełnienia i/lub korekty proszę kierować do Centrum Informatyki WUM:

  • drogą mailową na adres it@wum.edu.pl
  • lub pocztą na adres Centrum Biblioteczno-Informacyjne, ul. Żwirki i Wigury 63,02-091 Warszawa

W korespondencji proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce pracy (nazwę lub kod jednostki),
  • adres mailowy do kontaktów w ramach WUM.

Uprzejmie proszę o dokonanie ww. uzupełnień/korekt  do 30 czerwca br.

Z poważaniem,

Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
Prof. dr hab. Jadwiga Turło

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter