Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenie 3. otwartego konkursu pt."Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”

Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2018 trzeciego otwartego konkursu pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza trzeci otwarty konkurs pt. "Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B i zaprasza do składania wniosków.

 

 Termin składania wniosków

Wnioski można składać od dnia 27 lipca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

  • szkoły wyższe,
  • placówki Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działające na rynku przez okres min. 3 lat, prowadzące działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie „Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi ogółem 2.508.665,00 zł, w tym:

  • dla jednostek sektora finansów publicznych – 963.527,00 zł;
  • dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 1.545.138,00 zł.

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych przez Zarząd PFRON w ramach konkursu jest posiadanie środków finansowych na realizację zadania.

dokumentacja konkursowa

https://www.pfron.org.pl/instytucje/badania-i-analizy-naukowe/ogolne-zasady-finansowania-badan-ekspertyz-i-analiz-dot-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych/

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Jarmuszyńska, tel.: 022 572 05 81, agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter