Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA) ogłasza nabór na wymianę bilateralną pomiędzy Polską a Szwajcarią

W ramach programu stypendialnego realizowanego w obszarze wymiany bilateralnej w roku akademickim 2019/20 rząd szwajcarski zaprasza obywateli polskich na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych absolwentów studiów magisterskich (urodzonych po 31 grudnia 1983), stypendia skierowane do doktorantów oraz stypendia postdoc dla badaczy reprezentujących różne dziedziny (limit wieku nie obowiązuje – maksymalnie 3 lata od obrony doktoratu).

Ogólne założenia programu:

  • okres: 12 miesięcy
  • ilość: do 4 stypendiów
  • wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego
  • wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na szwajcarskiej stronie internetowej.

Zasady rekrutacji:

Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.

Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosimy o kontakt z p. Adamem Rowickim adam.rowicki@wum.edu.pl

Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa.

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2019 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/566-nabor-na-wymiane-bilateralna-pomiedzy-polska-a-szwajcaria

Dodatkowe informacje:

Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, 022 572 07 20, adam.rowicki@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter