Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Fulbright Specialist Program 2018

1 października rozpoczął się nabór wniosków na goszczenie Specjalistów amerykańskich oraz wspólną realizację projektów. Nabór trwa do 14 listopada 2018. Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.
  • Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu trwającego od 2 do 6 tygodni. Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w  konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych

  • W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu

  • Czas trwania projektu: od 14 do 42 dni

  • Udział w programie mogą wziąć m.in:

              uczelnie wyższe

              instytuty naukowo-badawcze

              instytucje medyczne (np. szpitale akademickie)

              organizacje pozarządowe

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

http://fulbright.edu.pl/specialist/?_ga=2.73461201.2123137332.1538580935-175743186.1538580935

Kontakt- Dział Wsparcia Projektów:

  • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter