Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Szkolenia z zakresu leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-CurieSerdecznie zaprasza do udziału w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu diagnostyki oraz leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych.

Szkolenia realizowane są w ramach  Programu pn. Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych. Program prowadzony jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Celem projektu jest edukacja przedstawicieli personelu medycznego, w zakresie diagnostyki i leczenia uzależnienia od tytoniu. W ramach projektu zainteresowani będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu składającym się z części wykładowej i warsztatowej.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:

  • charakterystyka zespołu uzależnienia od tytoniu,
  • model teoretyczny procesu zaprzestania palenia i jego implikacji praktycznych,
  • diagnostyka uzależnienia oraz leczenie farmakologiczne ZUT,
  • wsparcie behawioralne pacjenta,
  • praca z pacjentem o specjalnych potrzebach (m.in.: choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, kobiety ciężarne),
  • specjalne zagadnienia związane z procesem rzucania palenia (m.in.: żywienie, aktywność fizyczna),
  • prowadzenie minimalnej interwencji przez pielęgniarkę lub położną,
  • przeciwdziałanie nawrotom.

Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Posiadanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności prowadzenia leczenia ZUT pozwala na zawieranie kontraktu z NFZ na leczenie uzależnienia od tytoniu w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) (Dz. U. poz 1505 z późn. zm.).

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.X.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnicy otrzymują 10 punktów edukacyjnych. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa. Dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest więcej niż 50 km od miejsca szkolenia przewidziana jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu.

Formularz zgłoszeniowy:

http://jakrzucicpalenie.pl/materialy-do-pobrania/

Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenia w następującym terminie:

19-20 listopada 2018r. w Warszawie

(19.11 – w godz. 14. 00-18.30; 20.11 – w godz. 9.00-12.00)

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o nadsyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
kinga.kalita-kurzynska@coi.pl

  Prowadzona jest również rekrutacja na terminy:

23-24 listopada 2018r., Kraków

7-8 grudnia 2018r., Warszawa

 

Więcej informacji:

Kinga Kalita-Kurzyńska
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B
02-034 Warszawa
tel.:  +48 22 570 86 19; e-mail: kinga.kalita-kurzynska@coi.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter