Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
22.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210- 42/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Analityk finansowy w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów
21.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko analityk finansowy w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów.

Nr ref. AFA/1210- 41/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER
19.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER.

Nr ref. APK/1210- 42/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
19.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.  

Nr ref. APK/1210- 44/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy MIĘDZYNARODOWYCH
19.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy MIĘDZYNARODOWYCH.

Nr ref. APK/1210- 43/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik symulacji medycznych
19.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika symulacji medycznych do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Nr ref. APK/1210- 37/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210- 34/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Praktykanci w administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza osoby zainteresowane odbyciem praktyk absolwenckich. Uczelnia oferuje możliwość nabycia praktycznych umiejętności zawodowych w różnych obszarach administracji. 

[oferta pracy w wersji pdf]

nr ref. APK/1210- 35/2017

Specjalista ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii
14.05.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko S
pecjalisty ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii. 

Nr ref.: APK/1210- 38/2017

[Oferta pracy w pliku PDF]

Specjalista ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii pełniącego role Brokera innowacji
14.05.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii pełniącego role Brokera innowacji.

Nr ref. APK/1210-39/2017

[Oferta pracy w pliku PDF]

Dyspozytor – pracownik Administracyjny w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym
14.05.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Dyspozytor – pracownik Administracyjny w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym (umowa na zastępstwo). 

Nr ref. APK/1210- 40/2017

[Oferta pracy w pliku PDF

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych
12.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 45/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
05.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210- 32/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik symulacji medycznych do Centrum Symulacji Medycznych
05.05.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko technika symulacji medycznych do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref.: APK/1210- 37/2017

[Oferta pracy w pliku PDF]

Kasjer w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym
04.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Kasjer w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym.

Nr ref. APK2/1210 - 36 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]