Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
28.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej.

Nr ref. APK/1210- 26 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych
27.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 25 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/technik biolog
25.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje

specjalisty/ technika biologa

Nr ref. APK/1210- 21/2016 (umowa na zastępstwo)

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Pracownik punktu rekrutacyjnego (praca kwiecień-październik) (3 etaty)
24.03.2017

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poszukuje osób do pracy w punkcie informacyjnym dla kandydatów na studia. Praca na umowę-zlecenie.

[ szczegóły oferty w pliku pdf ]

Doktorant w projekcie badawczym
23.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym pt. „Procesy poznawcze i emocjonalne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego”.

Oferta 1

Doktorant w projekcie badawczym
23.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym „Procesy poznawcze i emocjonalne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego”.

Termin składania ofert do: 23.03.2017

Oferta 2

Specjalista ds. analiz
21.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. analiz.

Nr ref. APK/1210- 20 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik do Centrum Symulacji Medycznych
17.03.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”na czas określony: 01.03.2017 - 31.12.2022 r. (wymiar etatu: 01.03 – 30.09.2017 – ½ etatu, od 01.10.2017 – 1 etat)

Nr ref. APK/1210- 22/2017

[Oferta pracy w pliku pdf

PhD Student w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej
15.03.2017

Stanowisko pracy typu PhD Student w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej WUM w ramach projektu NCN „Opus”.

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista ds. kadr
14.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK2/1210- 19 /2016.

[oferta pracy w wersji pdf]

Dyrektor Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
10.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

Nr ref. APK/1210/12/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista/starszy specjalista ds. rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich
08.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. rozliczania projektów  inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich.

Nr ref. APK/1210- 18/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER
03.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER

Nr ref. APK/1210- 15/2017

[Oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy międzynarodowych
03.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 16/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
03.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

Nr ref. APK/1210- 17/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]