Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

Kierownik nauczyciel akademicki w jednostce Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
28.04.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - ordynatora -nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APLD/1210/1/2017

[oferta w pliku pdf]

Kierownik-Ordynator nauczyciel akademicki w jednostce Kliniki Otorynolaryngologii WLD
28.04.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika-Ordynatora nauczyciela akademickiego Kliniki Otorynolaryngologii WLD.

Nr ref. APLD/1210/2/2017

[oferta w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki.

Nr ref. APF - 6  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. APF -  5  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Toksykologii
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Toksykologii

Nr ref. APF - 4 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. APF -  3  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Chemii Fizycznej
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Fizycznej.

Nr ref. APF - 2 /2017

[oferta pracz w wersji pdf]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Bromatologii
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Bromatologii.

Nr ref. APF - 7 /2017

[ofeta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. APF - 1/2017

[ofert pracy w wersji pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]