Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nauczyciele akademiccy

Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
22.08.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210-15/18

[oferta pracy w pliku pdf 246 KB]

 

Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
22.08.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210-11/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 255 KB]

Wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
22.08.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210-12/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 255 KB]

 

Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
22.08.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210-19/18

[oferta pracy w pliku pdf - 258 KB]

Asystent w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
22.08.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref. APE/1210-18/18

[oferta pracy w pliku pdf - 246 KB]

 

Wykładowca w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
22.08.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210-17/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 246 KB]

Wykładowca w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
22.08.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210-16/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 256 KB]

 

Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
22.08.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210-14/18

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

 

Asystent w II Klinice Psychiatrycznej
22.08.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210-13/18

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
24.08.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

nr ref: APL/1210-30/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

Adiunkt (2 x 0,75 etatu) w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
24.08.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (2 x 0,75 etatu) w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

nr ref. APL/1210-31/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 169 KB]

Asystent w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii (0,75 etatu)
24.08.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii (0,75 etatu)

nr ref. APL/1210-32/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

Adiunkt w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
24.08.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

nr ref. APL/1210-29/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 167 KB]

Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej (0,75 etatu)
28.08.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej (0,75 etatu)

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

nr ref. APL/1210-33/2018

Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
28.08.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

nr ref. ANZ /1220 – 20/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 439 kb]

Asystent w Zakładzie Biologii Medycznej
28.08.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ /1220 – 19/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 439 KB]

Asystent w Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
31.08.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. APF/1210-21/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 211 KB]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube