Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nauczyciele akademiccy

Nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stac. i niestac. dla kierunku lekarskiego ( w tym nauczanych w języku angielskim) i fizjoterapii, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM
22.10.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku lekarskiego ( w tym nauczanych w języku angielskim)  i fizjoterapii, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii,  Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w chirurgii,  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chirurgii,  Chirurgia,  Oncological Burgery,  Burgery, Burgery II.
 2. II Klinika Psychiatryczna - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 3. Katedra i Klinika  Chorób Wewnętrznych i Diabetologii- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Interna, Diabetologia i  endokrynologia
 4. Katedra i Klinika Okulistyki– zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Okulistyka, Ophthalmology
 5. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: dermatologia i wenerologia 
 6. Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Pediatria, Pediatrics, Pediatria dla fizjoterapii
 7. Klinika Neurochirurgii - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 8. Zakład Diagnostyki Obrazowej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 9. Zakład Epidemiologii i Biostatystyki – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Ekonomia i systemy ochrony zdrowi,  Zarządzanie i marketing, Zdrowie Publiczne , Socjologia, Demografia, Psychologia z elementami socjologii, Hygiene &Epidemiology .
 10. Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Etyka lekarskiej z elementami filozofii, Medycyna paliatywna, Etyka w medycynie
 11. Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:  Psychologia lekarska, Wstęp do komunikacji, Psychologia medyczna z elementami socjologii, Psychologia medyczna Medical Psychology with Sociology Medical Psychology,  Introduction to medical communication , Medical  Communication
 12. Zakład Radiologii Pediatrycznej - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna, Rentgenodiagnostyka specjalistyczna, Kontrola jakości w elektroradiologii,  Radiologia, Studencka Szkoła ultrasonografii.

nr ref. APE/1211 – 1/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 340 KB]

Asystent w Zakładzie Rehabilitacji
22.10.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Rehabilitacji.

Nr ref. APE/1210-23/18

[oferta pracy w pliku pdf - 268 KB]

 

Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
22.10.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210-22/18

[oferta w pliku pdf - 249 KB]

Wykładowca (2 etaty) w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
22.10.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (2 etaty) w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

nr ref. ANZ /1220 – 26/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 382 KB]

Specjalista / technik biolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek
27.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje specjalisty / technika biologa w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-68/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Adiunkt w Klinice Kardiochirurgii
29.10.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Kardiochirurgii.

nr ref. APL/1210-47/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Asystent w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
29.10.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka  

nr ref. APL/1210-55/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 176 KB]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
29.10.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.  

nr ref. APL/1210-54/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Asystent (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
29.10.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

nr ref. APL/1210-53/2018

 [oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Asystent (2 etaty) w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
29.10.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (2 etaty) w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

nr ref. APL/1210-51/2018

oferta pracy w pliku pdf - 173 KB

Adiunkt w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
29.10.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-49/2018

[oferty pracy w pliku pdf - 176 KB]

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube