Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Doktorant w projekcie badawczym
23.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym „Procesy poznawcze i emocjonalne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego”.

Termin składania ofert do: 23.03.2017

Oferta 2

Doktorant w projekcie badawczym
23.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym pt. „Procesy poznawcze i emocjonalne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego”.

Oferta 1

Pracownik punktu rekrutacyjnego (praca kwiecień-październik) (3 etaty)
24.03.2017

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poszukuje osób do pracy w punkcie informacyjnym dla kandydatów na studia. Praca na umowę-zlecenie.

[ szczegóły oferty w pliku pdf ]

Specjalista/technik biolog
25.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje

specjalisty/ technika biologa

Nr ref. APK/1210- 21/2016 (umowa na zastępstwo)

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych
27.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 25 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
28.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej.

Nr ref. APK/1210- 26 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Osoby sprzątające w Laboratorium Badawczym - Banku Tkanek
31.03.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje osoby sprzątającej (2 osób) do pracy w Labolatorium Badawczym - Banku Tkanek. 

Nr ref. APK/1210-27/2017

Oferta pracy w pliku pdf 

Pracownik w Biurze Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
03.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Biurze Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.

Nr ref. APK/1210- 28/2017

[oferta pracy w wersji pdf ]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER
06.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER.

Nr ref. APK/1210- 15/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów międzynarodowych
06.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 16/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
06.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

Nr ref. APK/1210- 17/2017

[oferta pracy w wersjipdf ]

 

Starszy specjalista naukowo-techniczny
13.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu EraNet  w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii poszukuje starszego/ej specjalisty/ki naukowo-technicznego/ej. (1 etat) zatrudnienie na okres 16 miesięcy

Nr ref. APK/1210- 23/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Specjalista naukowo-techniczny
13.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu EraNet w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii poszukuje specjalisty/ki naukowo-technicznego/ej. (1 etat) zatrudnienie na okres 33 miesięcy

Nr ref. APK/1210- 24/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]