Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Specjalista w Dziale Księgowości
02.08.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista w Dziale Księgowości

Nr ref. APK/1210-52/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 kb]

Technik w Centrum Symulacji Medycznych
02.08.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko technik w Centrum Symulacji Medycznych

W ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

wymiar etatu: ½ lub 1 etat (do uzgodnienia)

Nr ref. APK/1210-54/2019

[ofeta w pliku pdf - 509 KB]

Kierownika Sekcji Socjalnej w Dziale Płac
26.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Kierownika Sekcji Socjalnej w Dziale Płac.

Nr ref. APK/1210-51/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kb ]

Specjalista ds. księgowości
26.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. księgowości w Dziale Księgowości.

Nr ref. APK/1210-40/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 272 kB ]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych w Dziale Technicznego Utrzymania Obiektów
26.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych w Dziale Technicznego Utrzymania Obiektów.

Nr ref. APK/1210-53/2019

[ofert pracy w pliku pdf - 53 KB]

Kierownik Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Oceny Pracowników w Dziale Kadr
19.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Kierownika Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Oceny Pracowników w Dziale Kadr

Nr ref. APK/1210-49/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Specjalista ds. analiz ekonomicznych w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
17.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. analiz ekonomicznych w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej

Nr ref. APK/1210-44/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 513 KB]

Specjalista w Biurze Jakości i Innowacyjności Kształcenia
17.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista w Biurze Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Nr ref. APK/1210-45/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Specjalista ds. socjalnych w Sekcji Socjalnej Działu Płac
12.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. socjalnych w Sekcji Socjalnej Działu Płac

Nr ref. APK/1210-37/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412KB]

Specjalista w Dziale Księgowości
12.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista w Dziale Księgowości 

Nr ref. APK/1210-47/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Pracownik w Sekretariacie Organizacji Studenckich
09.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Sekretariacie Organizacji Studenckich

Nr ref. APK/1210-48/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 kb]

Specjalista w Dziale Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej
09.07.2019


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista w Dziale Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej

Nr ref. APK/1210-46/2019

[oferta pracy w pliku PDF - 411 kb]

Specjalista w Kancelarii Głównej
05.07.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista w Kancelarii Głównej.

Nr ref. APK/1210-41/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Administrator budynku dydaktycznego UCS WUM przy ul. Żwirki i Wigury w Dziale Administracyjno-Gospodarczym-Kampusy
28.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Administratora budynku dydaktycznego UCS WUM przy ul. Żwirki i Wigury w Dziale Administracyjno-Gospodarczym-Kampusy.

Nr ref. APK/1210-39/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Pracownik w Dziekanacie Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
28.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Dziekanacie Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210-38/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Pracownik w Biurze Prawnym
25.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Biurze Prawnym.

Nr ref. APK/1210-43/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Specjalista ds. księgowości w Dziale Księgowości
17.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. księgowości w Dziale Księgowości.

Nr ref. APK/1210-40/2019

[oferta pracy w pliku pdf -410 KB]

Specjalista ds. Kadr
10.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. kadr

Nr ref. APK/1210-33/2019

[oferta w pliku pdf - 411 KB] 

Specjalista ds. Płac
10.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac

nr ref. APK/1210-34/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 408 KB]

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji
10.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji

Nr ref. APK/1210-35/2019

[oferta w pliku pdf - 462 KB]

Pracownik w Dziekanacie Wydziału Nauki o Zdrowiu
07.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Dziekanacie Wydziału Nauki o Zdrowiu

Nr ref. APK/1210-36/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

 

Pracownik w Dziale Fotomedycznym
31.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika w Dziale Fotomedycznym.

Nr ref. APK/1210 - 26/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 274 KB]

 

Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej.

Nr ref. APK/1210-14/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 268 KB]

Referent w Dziale Inwentaryzacji
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Referenta w Dziale Inwentaryzacji.

Nr ref. APK/1210-30/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 262 KB]

Bibliotekarz w Bibliotece Głównej Nr ref. APK/1210-31/2019
24.05.2019

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko bibliotekarz w Bibliotece Głównej

Nr ref. APK/1210-31/2019

[oferta w pliku pdf - 405 KB]

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych – Kierownik Projektu
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych – Kierownika Projektu

Nr ref. APK/1210-27/2019

 [oferta pracy w pliku pdf - 266KB]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych.

Nr ref. APK/1210-28/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 262 KB]

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych

Nr ref. APK/1210-29/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 266 KB]

Pracownik w Dziale Fotomedycznym
10.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika w Dziale Fotomedycznym

Nr ref. APK/1210 - 26/2019.

[oferta pracy w pliku pdf- 453 KB]

Referent ds. studenckich w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
08.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko referenta ds. studenckich w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210 - 25/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 476 kb]

Stanowisko p.o. Kierownika Biura Inwestycji
27.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko p.o. Kierownika Biura Inwestycji.

Nr ref. APK/1210-22/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 408 KB]

Starszy specjalista ds. pozyskiwania funduszy w Dziale Wsparcia Projektów Nr ref. APK/1210-20/2019
26.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko starszy specjalista ds. pozyskiwania funduszy w Dziale Wsparcia Projektów.

Nr ref. APK/1210-20/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 416 KB]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
25.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APK/1210 - 24/2019

[oferta w pliku pdf - 458 KB]

Specjalista/Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zakupów Projektowych
19.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zakupów Projektowych.

Nr ref. APK/1210-16/2019

[oferta pracy w pliku pdf -271 KB]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
05.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych.

Nr ref. APK/1210-23/2019

[ofeta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Pracownik w Biurze Doradcy Rektora ds. Biegłych
05.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Biurze Doradcy Rektora ds. Biegłych.

Nr ref. APK/1210-21/2019

[ oferta w pliku pdf - 411 kB ]

Referent / specjalista w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
05.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko referent / specjalista w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego Nr ref. APK/1210-17/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Biolog/Biotechnolog
04.04.2019

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

Biolog/Biotechnolog

nr ref. APK/1210- 13/2019

miejsce pracy: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Głównym celem projektu jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w obrębie infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
25.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej

Nr ref. APK/1210-14/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Specjalista/starszy specjalista w Dziale Zakupów Projektowych
14.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Zakupów Projektowych

Nr ref. APK/1210-16/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 271 KB]

Sekretarz w Studium Medycyny Molekularnej
14.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko sekretarza w Studium Medycyny Molekularnej.

Nr ref. APK/1210-19/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 409 kB ]

Biolog/biotechnolog
13.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

Biolog/Biotechnolog

nr ref. APK/1210- 13/2019

miejsce pracy: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych
06.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210-11/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414kb ]

Pracownik w Biurze Spraw Studenckich
28.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Biurze Spraw Studenckich.

Nr ref. APK/1210-12/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kb ]

Specjalista ds. Gospodarki Magazynowej (Magazynier)
20.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. Gospodarki Magazynowej (Magazyniera)

Nr ref. APK/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 pdf]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
17.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych.

Nr ref. APK/1210-4/2019

Oferta w pliku pdf - 419 KB

Kierownik Sekcji Pozostałe Obiekty WUM
15.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Kierownik Sekcji Pozostałe Obiekty WUM.

Nr ref. APK/1210-6/2019

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Bibliotekarz (2 etaty) w Bibliotece Głównej
15.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko bibliotekarz (2 etaty) w Bibliotece Głównej.

Nr ref. APK/1210-9/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 406 KB]

Specjalista w projekcie Polska Platforma Medyczna (5 x 0,75 etatu) w Bibliotece Głównej
15.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w projekcie Polska Platforma Medyczna (5 x 0,75 etatu)

w Bibliotece Głównej.

Nr ref. APK/1210-10/2019

[oferta w pliku pdf- 579 KB]

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu (Business Development Manager)
10.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Menedżer ds. Rozwoju Biznesu (Business Development Manager) w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-2/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 415 KB]

Administrator budynków dydaktycznych WUM przy ul.Litewskiej 14 i 16
05.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Administratora budynków dydaktycznych WUM przy ul.Litewskiej 14 i 16

Nr ref. APK/1210-7/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 410 KB]

Koordynator naukowy projektu
04.02.2019

Zakad Immunologii WUM ogłasza nabór na stanowisko koordynator naukowy projektu. 

Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, pt. Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO).

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: marzec 2019

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę

Szczegółwe informacje - oferta w pliku pdf 629 KB

Specjalista ds. BHP w Dziale Ochrony Pracy i Środowiska
01.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Specjalisty ds. BHP  w Dziale Ochrony Pracy i Środowiska.

Nr ref. APK/1210-75/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Specjalista/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek
01.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje kandydatki/a na stanowisko - Specjalista/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-1/2019

Oferta pracy w pliku pdf -411 KB

 

Pracownik w Biurze Organizacyjnym
25.01.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Biurze Organizacyjnym.

Nr ref. APK/1210-3/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 409 KB]

Radca prawny w Biurze Prawnym
21.01.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko radca prawny w Biurze Prawnym

Nr ref. APK/1210-5/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

 

Programista w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15.01.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Programisty w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-61/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 259 KB]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
13.01.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210 - 74/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 512 KB]

 

Specjalista ds. płac w Dziale Płac
12.01.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Specjalista ds. płac w Dziale Płac.

Nr ref. APK/1210-73/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 408 KB]

Specjalista ds. kadr
12.01.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Specjalista ds. kadr.

Nr ref. APK/1210-72/2018

[oferta pracy w pliki pdf - 410 KB]

Dyrektor Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
07.01.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Dyrektora Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej.

Nr ref. APK/1210-71/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 413 kB ]

 

Andrzej Sękowski
Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Dziale Głównego Energetyka
19.12.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty ds. instalacji sanitarnych w Dziale Głównego Energetyka.

Nr ref. APK/1210-47/2018

[oferta pracy - plik pdf 541 KB]

Grafik (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
12.12.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

Specjalista ds. kadr
10.12.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. kadr

Nr ref. APK/1210-72/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Pracownik gospodarczy – gospodarz domu mieszkalnego w Dziale Administracyjno-Gospodarczym-Kampusy Sekcja Pozostałe Obiekty WUM
27.11.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika gospodarczego – gospodarza domu mieszkalnego w Dziale Administracyjno-Gospodarczym-Kampusy Sekcja Pozostałe Obiekty WUM

Nr ref. APK/1210-70/2018.

[oferta pracy w pliku pdf- 408 KB]

Specjalista / technik biolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek
16.11.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje specjalisty / technika biologa w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-68/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 267 KB]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych
09.11.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych.

Nr ref. APK/1210-43/2018

[oferta w pliku pdf - 338 KB]

 

Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Dziale Głównego Energetyka
09.11.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty ds. instalacji sanitarnych w Dziale Głównego Energetyka.

Nr ref. APK/1210-47/2018

[oferta w pliku pdf - 542 KB]

 

Pracownik Dziekanatu Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego (umowa na zastępstwo)
31.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik Dziekanatu Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK/1210-69/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 412 kb]

Bibliotekarz (2 etaty) w Bibliotece Głównej
30.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko bibliotekarz (2 etaty) w Bibliotece Głównej.

Nr ref. APK/1210-62/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 267 KB]

Specjalista / technik biolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek
27.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje specjalisty / technika biologa w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek

Nr ref. APK/1210-68/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych
25.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych.

Nr ref. APK/1210-54/2018

[oferta w pliku PDF - 265 kB]

Konsultant metodyczno-językowego w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
25.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko konsultanta metodyczno-językowego w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Nr ref. APK/1210-53/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 632 Kb ]

Okres zatrudnienia: wrzesień 2018 – sierpień 2022

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych
24.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210-66/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 416 KB]

Pracownik sekretariatu w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek
21.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika sekretariatu w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-67/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 KB ]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
14.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210 - 57/2018

[ofera pacy w pliku pdf- 460 KB]

Pracownik ds. finansowo-administracyjnych w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
14.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika ds. finansowo-administracyjnych w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210-58/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 458 KB]

Kierownik Działu ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
05.10.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Kierownika Działu ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego - Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nr ref. APK/1210-65/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Ewa Leszczyńska-Woźniak
Bibliotekarz (2 etaty) w Bibliotece Głównej
24.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko bibliotekarz (2 etaty) w Bibliotece Głównej.

Nr ref. APK/1210-62/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 408 KB]

Pracownik gospodarczy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym-Kampusy Sekcja Lindleya
24.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika gospodarczego w Dziale Administracyjno-Gospodarczym-Kampusy Sekcja Lindleya.

Nr ref. APK/1210-63/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 407 KB]

Specjalista ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii pełniącego rolę Brokera Innowacji
24.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii pełniącego rolę Brokera Innowacji.

Nr ref. APK/1210-64/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 418 KB]

Pracownik w Dziale Fotomedycznym
21.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika w Dziale Fotomedycznym

Nr ref. APK/1210-56/2018

[oferta pracy w pliku PDF - 411 kB]

Ggrafik do pracy w projekcie „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
21.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Nr ref. APK/1210-59/2018

Okres zatrudnienia: październik 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy w pliku pdf- 408 KB]

Grafik (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
21.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: październik 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Programista w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
21.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Programisty w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-61/2018

Okres zatrudnienia: październik 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy w pliku pdf- 377 KB]

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
10.09.2018

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

Nr ref. APK/1210-55/2018

[Oferta pracy w pliku PDF - 85 kB]

Pracownik Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego
07.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210-51/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Referent w Dziale Inwentaryzacji
07.09.2018


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko referenta w Dziale Inwentaryzacji

Nr ref. APK/1210-34/2018  

[oferta w pliku PDF - 512 kB]

Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Dziale Głównego Energetyka
07.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty ds. instalacji sanitarnych w Dziale Głównego Energetyka

Nr ref. APK/1210-47/2018

[oferta w pliku PDF - 541 kB]

Specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych w Dziale Instalacji Niskoprądowych
07.09.2018


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w zakresie instalacji niskoprądowych w Dziale Instalacji Niskoprądowych

Nr ref. APK/1210-39/2018  

[oferta w pliku PDF - 262 kB]

Konsultant metodyczno-językowy w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
04.09.2018


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko konsultanta metodyczno-językowego w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210- 53/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Technik do Centrum Symulacji Medycznych
03.09.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko  technika do Centrum Symulacji Medycznych w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Wymiar etatu: ½ lub 1 etat (do uzgodnienia).

Umowa na zastępstwo do 30 czerwca 2019 r. z możliwością przedłużenia.

Nr ref. APK/1210-52/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 436 KB]

Specjalista /technik biolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek
31.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje specjalisty / technika biologa w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210- 45/2018

[ ofera pracy w pliku pdf - 423 kb ]

 

Specjalista ds. płac
30.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac.

Nr ref. APK/1210-28/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 409 KB]

 

Specjalista w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów
24.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów.

Nr ref. APK/1210-48/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Specjalista biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek
20.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek

Nr ref. APK/1210-49/2018.

[oferta pracy w pliku pdf - 488 KB]

Główny specjalista ds. BHP w Dziale Ochrony Pracy i Środowiska
20.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Główny specjalista ds. BHP w Dziale Ochrony Pracy i Środowiska.

Nr ref. APK/1210-50/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 411 KB]

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych
10.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK/1210-36/2018

[oferta w pliku pdf - 257 KB]

Kierownik Projektu – koordynator nadzoru inwestorskiego w Biurze Inwestycji
10.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kierownika Projektu – koordynatora nadzoru inwestorskiego w Biurze Inwestycji.

nr ref. APK/1210-44/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 344 KB]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych
10.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych.

Nr ref. APK/1210-42/2018

[oferta pracy w pliku pdf -269 KB]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych
10.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Nr ref. APK/1210-43/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 265 KB]

Specjalista ds. płac
06.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac.

Nr ref. APK/1210-28/2018

[oferta w pliku pdf- 409 KB]

Specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych w Dziale Instalacji Niskoprądowych
31.07.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w zakresie instalacji niskoprądowych w Dziale Instalacji Niskoprądowych.

Nr ref. APK/1210-39/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 266 KB]

Specjalista w Kancelarii Głównej
27.07.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Kancelarii Głównej.

Nr ref. APK/1210-38/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 257 KB ]

Doradca zawodowy
27.07.2018

W związku z realizacją przez Warszawki Uniwersytet Medyczny projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”  nr POWR.03.05.00-00-z88/17 poszukujemy   kandydatów na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY

Współpraca w ramach zadania „Rozwój systemu usług biura karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy”

[oferta pracy w pliku pdf - 342 KB]

Pracownik w Biurze Karier
06.07.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko stanowisko pracownik w Biurze Karier (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK/1210-37/2018

[oferta w pliku pdf]

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych.
30.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK/1210-36/2018

[oferta w pliku pdf]

Specjalista ds. płac
29.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac

Nr ref. APK/1210-28/2018

[oferta w pliku pdf]

Referent ds. socjalnych w Sekcji Socjalnej Działu Płac
22.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko referent ds. socjalnych w Sekcji Socjalnej Działu Płac.

Nr ref. APK/1210-35/2018

[oferta w pliku pdf]

Technik/starszy technik w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
20.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu EraNet w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii poszukujemy technika/starszego technika w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref. APK/1210-32/2018

[oferta w pliku pdf]

Referent w Dziale Inwentaryzacji
15.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Referenta w Dziale Inwentaryzacji.

Nr ref. APK/1210-34/2018

[ofeta w pliku pdf]

Sekretarz Studium Medycyny Molekularnej
11.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Sekretarza Studium Medycyny Molekularnej

Nr ref. APK/1210 - 31/2018

[oferta w pliku pdf]

Opiekun zwierząt w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
11.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko opiekun zwierząt w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych.

Nr ref. APK/1210-33/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista ds. płac
08.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac

Nr ref. APK/1210-28/2018

[oferta w pliku pdf]

Dyrektor Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych
08.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Dyrektora Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych.

Nr ref. APK/1210- 29/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Pracownik ds. finansowo-administracyjnych w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
06.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika ds. finansowo-administracyjnych w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APK/1210-30/2018

[oferta w pliku pdf]

Dyrektora Biura Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
31.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Dyrektora Biura Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

Nr ref. APK/1210- 26 /2018

[ oferta pracy w pliku pdf]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych
20.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Nr ref. APK/1210-24/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych - koordynatora nadzoru inwestorskiego
20.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych - koordynatora nadzoru inwestorskiego

Nr ref. APK/1210-23/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Specjalista ds. kadr
16.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty ds. kadr

Nr ref. APK/1210-22/2018

[oferta w pliku pdf]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
11.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210 - 25/2018

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Dziale Głównego Energetyka
25.04.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty ds. instalacji sanitarnych w Dziale Głównego Energetyka.

Nr ref. APK/1210- 21 /2018

[oferta w pliku pdf]

Specjalista ds. płac
22.04.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac.

Nr ref. APK/1210-14/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Pracownik sekretariatu w Studium Historii Medycyny
20.04.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik sekretariatu w Studium Historii Medycyny.

Nr ref. APK/1210- 20 /2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Specjalisty ds. rozliczania projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych
31.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty ds. rozliczania projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210-10/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Pracownik Punktu Informacyjnego -Rekrutacji
30.03.2018

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia poszukuje osoby do pracy w  Punkcie Informacyjnym - Rekrutacji. (2 etaty)

  • zatrudnienie: umowa zlecenie
  • okres: od 16.04.2018 – 14.09.2018
  • czas pracy: od godz. 8.00 do godz. 16.00
  • zakres obowiązków: obsługa infolinii rekrutacyjnej oraz udzielanie informacji ustnej i pisemnej dla kandydatów na studia   
  • zgłoszenia przyjmujemy: do dnia 30.03.2018 r.

    osoba do kontaktu: Dorota Szmaus; tel. 22 57 20 268; e-mail: dorota.szmaus@wum.edu.pl
Główny Specjalista ds. organizacji prac przedwdrożeniowych w Centrum Transferu Technologii
26.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Głównego  Specjalisty ds. organizacji prac przedwdrożeniowych w Centrum Transferu Technologii.

Nr ref. APK/1210- 19/2018

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/Starszy specjalista ds. pozyskiwania funduszy
23.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy.

Nr ref. APK/1210-12/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista/starszy specjalista w Dziale Nauki
18.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Nauki.

Nr ref. APK/1210-15/2018

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Pracownik sekretariatu Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii
18.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika sekretariatu Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

Nr ref. APK/1210 - 18/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista ds. Kontroli Jakości w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.
16.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Specjalista ds. Kontroli Jakości w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-16/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
16.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210 - 17/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Opiekun zwierząt (pełny etat) w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii
10.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko opiekun zwierząt (pełny etat) w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych  Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

Nr ref. APK/1210-11/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Specjalista ds. rozliczeń ZUS
09.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń ZUS.

Nr ref. APK/1210-13/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Specjalista ds. płac
09.03.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko specjalista ds. płac.

Nr ref. APK/1210-14/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Pracownik obsługi multimedialnej
28.02.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Pracownika obsługi multimedialnej do Sekcji Rektorat, Centrum Dydaktyczne i Centrum Biblioteczno-Informacyjne.

Nr ref. APK/1210-8/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych.
28.02.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty  ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych. Umowa na zastępstwo

Nr ref. APK/1210-9/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych
28.02.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych. Umowa na czas określony do 31.10.2020 r.

Nr ref. APK/1210-10/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Starszy/główny specjalista ds. rozliczania projektów do Biura CePT
22.02.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko starszy/główny specjalista ds. rozliczania projektów do Biura CePT Nr ref.

APK/1210-7/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych
12.02.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych.

Nr ref. APK/1210-5/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Kierownik Działu Kadr
09.02.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko Kierownika Działu Kadr.

Nr ref. APK/1210-3/2018

[oferta w pliku pdf]

Specjalista do Działu Kadr
09.02.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko specjalisty do Działu Kadr.

Nr ref. APK/1210-6/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych
23.01.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych

Nr ref. APK/1210-1/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Specjalista ds. płac
23.01.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. płac.

Nr ref. APK/1210-2/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Pracownik do Działu Zamówień Publicznych
15.01.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do Działu Zamówień Publicznych.

Nr ref. APK/1210-91/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Specjalista biolog/biotechnolog w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii
20.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty biologa/biotechnologa w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii. Pełen etat w okresie trwania projektu (min. 20 miesięcy).

Nr ref. APK/1210-89/2017

[oferta w pliku pdf]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych
20.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych.

Nr ref. APK/1210-82/2017

[oferta w pliku pdf]

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych - koordynator nadzoru inwestorskiego
20.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych - koordynatora nadzoru inwestorskiego

Nr ref. APK/1210-81/2017

[ofrta pracy w pliku pdf]

Pracownik obsługi multimedialnej w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym
15.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika obsługi multimedialnej w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym.

Nr ref. APK/1210-77/2017

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Starszy Referent do Dział Redakcji i Wydawnictw
15.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Starszy Referent do Dział Redakcji i Wydawnictw.

Nr ref. APK/1210-84/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista ds. płac
15.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. płac.

Nr ref. APK/1210-88/2017

[oferta pracy w formacie pdf ]

Technik w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury
14.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Technika do Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury w związku z realizacją projektu Team-Tech „Przełomowy, komórkowy system dostarczania leków do guza”.

Nr ref. APK/1210-90/2017

[oferta w pliku pdf]

Specjalista do Działu Informatyki
11.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty do Działu Informatyki.

Nr ref. APK/1210-85/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista do Działu Informatyki
05.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty do Działu Informatyki.

Nr ref. APK/1210-80/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Pracownik sekretariatu Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii
01.12.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika sekretariatu Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

Nr ref. APK/1210-79/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Technik do Centrum Symulacji Medycznych
30.11.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn.  „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Nr ref. APK/1210-76/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
23.11.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210-78/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Pracownik obsługi multimedialnej w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym (umowa na zastępstwo)
22.11.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika obsługi multimedialnej w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym.

Nr ref. APK/1210-77/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Pracownik do Działu Zamówień Publicznych
25.10.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do Działu Zamówień Publicznych

Nr ref. APK/1210-74/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych
24.10.2017

 Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych

Nr ref. APK/1210-75/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista do Działu Prasowego w Biurze Prasowym
17.10.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty do Działu Prasowego w Biurze Prasowym.

Nr ref. APK/1210-67/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Starszy/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych do Biura Projektów
16.10.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje starszego/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych do Biura Projektów

Nr ref. APK/1210-73/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.
10.10.2017


Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.

Nr ref.APK/1210/63/2017

[Oferta pracy w pliku pdf]

Główny Specjalista ds. wdrożeń wyników badań B + R w Centrum Transferu Technologii
10.10.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Głównego Specjalisty ds. wdrożeń wyników badań B + R w Centrum Transferu Technologii.

Nr ref. APK/1210-72/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Pracownik Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego
02.10.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210- 70/2017

[Oferta pracy w pliku pdf]

Specjalista ds. płac
29.09.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. płac.

Nr ref. APK/1210- 69/2017

[Oferta pracy w pliku pdf]

Specjalista do Działu Księgowości
18.09.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty do Działu Księgowości

Nr ref. APK/1210- 68/2017

[oferta w pliku pdf]

Specjalista ds. kadr
08.09.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK/1210-66/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista/specjalistka ds. e-learningu do Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia
05.09.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/specjalistki ds. e-learningu do Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Nr ref. APK/1210-65/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista/specjalistka ds. jakości do Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia
05.09.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/specjalistki ds. jakości do Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia.

Nr ref. APK/1210-64/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Masażysta
21.08.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje masażysty do Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego /umowa zlecenie/.

Nr ref. APK/1210-61/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik symulacji medycznych
11.08.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika symulacji medycznych do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-62/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Zastępca Kwestora ds. Księgowości
07.08.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Zastępcy Kwestora ds. Księgowości.  

Nr ref. APK/1210- 60/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Grażyna Majewska
Doktorant w dziedzinie medycyny doświadczalnej
30.07.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w dziedzinie medycyny doświadczalnej.

Termin składania ofert: 30 lipca 2017 r.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Stypendysta do relizacji projektu
23.07.2017

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM poszukuje stypendysty do relizacji projektu "Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5"

[ ogłoszenie w pdf ]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
11.07.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210- 54/2017

(umowa na zastępstwo)

[oferta pracy w wersji pdf]

Sekretarka w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej
10.07.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje sekretarki w II Wydziale Lekarskim – Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej

Nr ref. APK/1210- 57 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista ds. płac
10.07.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. płac

Nr ref. APK/1210- 56 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista ds. projektów finansowanych z funduszy europejskich
07.07.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Nr ref. APK/1210-51/2017

[ oferta pracy w pdf ]

Pracownik do Działu Zamówień Publicznych
07.07.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do Działu Zamówień Publicznych.

Nr ref. APK/1210- 58 /2017

 [oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista ds. analiz
03.07.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. analiz.

Nr ref. APK/1210- 55 /2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Mgr Monika Czwarno
Dyrektor Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
30.06.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje osoby na stanowisko Dyrektora Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej.

Nr ref. APK/1210-52/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr inż. Stanisław Pitucha
Dyspozytor – pracownik Administracyjny w Centrum Sportowo–Rehabilitacyjnym
26.06.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Dyspozytor – pracownik Administracyjny w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym.

Nr ref. APK/1210- 53/2017

Umowa na zastępstwo.

[ oferta w pliku pdf ]

Technik symulacji medycznych
21.06.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika symulacji medycznych do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210- 49/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik w Dziale Technicznego Utrzymania Obiektów
19.06.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziale Technicznego Utrzymania Obiektów. 

Nr ref. APK/1210-50/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Sprzątaczka
12.06.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje sprzątaczki (umowa zlecenie), (2 osoby)

Nr ref. APK/1210-48/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Technik symulacji medycznych
05.06.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika symulacji medycznych do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Nr ref. APK/1210- 49/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik w Biurze Organizacyjnym
24.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Biurze Organizacyjnym.

Nr ref. APK/1210-43/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Adam Lipiński
Specjalista w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym
24.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym

Nr ref. APK/1210-45 /2016

 [oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
22.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210- 42/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Analityk finansowy w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów
21.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko analityk finansowy w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów.

Nr ref. AFA/1210- 41/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER
19.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER.

Nr ref. APK/1210- 42/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
19.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.  

Nr ref. APK/1210- 44/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy MIĘDZYNARODOWYCH
19.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy MIĘDZYNARODOWYCH.

Nr ref. APK/1210- 43/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik symulacji medycznych
19.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika symulacji medycznych do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Nr ref. APK/1210- 37/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210- 34/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Praktykanci w administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza osoby zainteresowane odbyciem praktyk absolwenckich. Uczelnia oferuje możliwość nabycia praktycznych umiejętności zawodowych w różnych obszarach administracji. 

[oferta pracy w wersji pdf]

nr ref. APK/1210- 35/2017

Specjalista ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii
14.05.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko S
pecjalisty ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii. 

Nr ref.: APK/1210- 38/2017

[Oferta pracy w pliku PDF]

Specjalista ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii pełniącego role Brokera innowacji
14.05.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. transferu technologii w Centrum Transferu Technologii pełniącego role Brokera innowacji.

Nr ref. APK/1210-39/2017

[Oferta pracy w pliku PDF]

Dyspozytor – pracownik Administracyjny w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym
14.05.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Dyspozytor – pracownik Administracyjny w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym (umowa na zastępstwo). 

Nr ref. APK/1210- 40/2017

[Oferta pracy w pliku PDF

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych
12.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 45/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
05.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista w Dziale Księgowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210- 32/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik symulacji medycznych do Centrum Symulacji Medycznych
05.05.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko technika symulacji medycznych do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref.: APK/1210- 37/2017

[Oferta pracy w pliku PDF]

Kasjer w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym
04.05.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Kasjer w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym.

Nr ref. APK2/1210 - 36 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik - pielęgniarz zwierząt, pracownik inżynieryjno – techniczny w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych (1 etat)
28.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko technika - pielęgniarza zwierząt (1,00 etat) pracownika inżynieryjno – technicznego w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych.

Nr ref. APK/1210 – 33/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów
15.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów.
Nr ref. AFA/1210- 29/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Bibliotekarz w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
14.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Bibliotekarza w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210- 31/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista naukowo-techniczny
13.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu EraNet w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii poszukuje specjalisty/ki naukowo-technicznego/ej. (1 etat) zatrudnienie na okres 33 miesięcy

Nr ref. APK/1210- 24/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Starszy specjalista naukowo-techniczny
13.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu EraNet  w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii poszukuje starszego/ej specjalisty/ki naukowo-technicznego/ej. (1 etat) zatrudnienie na okres 16 miesięcy

Nr ref. APK/1210- 23/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Dyspozytor – pracownik Administracyjny w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym
11.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Dyspozytor – pracownik Administracyjny w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym. Umowa na zastępstwo.

Nr ref. APK/1210- 30/2017. 

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
06.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

Nr ref. APK/1210- 17/2017

[oferta pracy w wersjipdf ]

 

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów międzynarodowych
06.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 16/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER
06.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER.

Nr ref. APK/1210- 15/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik w Biurze Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
03.04.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Biurze Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.

Nr ref. APK/1210- 28/2017

[oferta pracy w wersji pdf ]

Osoby sprzątające w Laboratorium Badawczym - Banku Tkanek
31.03.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje osoby sprzątającej (2 osób) do pracy w Labolatorium Badawczym - Banku Tkanek. 

Nr ref. APK/1210-27/2017

Oferta pracy w pliku pdf 

Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
28.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej.

Nr ref. APK/1210- 26 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych
27.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 25 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/technik biolog
25.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje

specjalisty/ technika biologa

Nr ref. APK/1210- 21/2016 (umowa na zastępstwo)

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik punktu rekrutacyjnego (praca kwiecień-październik) (3 etaty)
24.03.2017

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poszukuje osób do pracy w punkcie informacyjnym dla kandydatów na studia. Praca na umowę-zlecenie.

[ szczegóły oferty w pliku pdf ]

Doktorant w projekcie badawczym
23.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym pt. „Procesy poznawcze i emocjonalne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego”.

Oferta 1

Doktorant w projekcie badawczym
23.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym „Procesy poznawcze i emocjonalne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego”.

Termin składania ofert do: 23.03.2017

Oferta 2

Specjalista ds. analiz
21.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. analiz.

Nr ref. APK/1210- 20 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik do Centrum Symulacji Medycznych
17.03.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”na czas określony: 01.03.2017 - 31.12.2022 r. (wymiar etatu: 01.03 – 30.09.2017 – ½ etatu, od 01.10.2017 – 1 etat)

Nr ref. APK/1210- 22/2017

[Oferta pracy w pliku pdf

PhD Student w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej
15.03.2017

Stanowisko pracy typu PhD Student w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej WUM w ramach projektu NCN „Opus”.

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista ds. kadr
14.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK2/1210- 19 /2016.

[oferta pracy w wersji pdf]

Dyrektor Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
10.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

Nr ref. APK/1210/12/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Komisja podjęła decyzję o niewybraniu żadnego z kandydatów
Specjalista/starszy specjalista ds. rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich
08.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. rozliczania projektów  inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich.

Nr ref. APK/1210- 18/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER
03.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER

Nr ref. APK/1210- 15/2017

[Oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy międzynarodowych
03.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 16/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
03.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

Nr ref. APK/1210- 17/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista ds. rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich
02.03.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich.

Nr ref. APK/1210- 13/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Technik do Centrum Symulacji Medycznych
28.02.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika do Centrum Symulacji Medycznych uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” na czas określony: 01.03.2017 - 31.12.2022 r. wymiar etatu: 01.03 – 30.09.2017 – ½ etatu, od 01.10.2017 – 1 etat.

Nr ref. APK/1210- 14/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (umowa na zastępstwo)
27.02.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK/1210- 11/2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy MIĘDZYNARODOWYCH
17.02.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy MIĘDZYNARODOWYCH.

Nr ref. APK/1210- 7/2017

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
17.02.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Nr ref. APK/1210- 9/2017

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Specjalista/starszy specjalista w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER
17.02.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POWER.

Nr ref. APK/1210- 8/2017

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Pracownik do Działu Zamówień Publicznych
01.02.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do Działu Zamówień Publicznych na czas określony do marca 2018 roku.

Nr ref. APK/1210- 4/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Doktorant – post-doc
31.01.2017

Zakład Chemii Fizycznej WUM poszukuje osób zainteresowanych udziałem w projekcie badawczym w ramach programu SONATA 6 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.” Badania degradacji ksenoestrogenów w ściekach z wykorzystaniem spektroskopii NMR, ESR i metod obliczeniowych”.

Kierownik projektu: dr Katerina Makarova.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Specjalista/starszy specjalista ds. rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich.
31.01.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich.

Nr ref. APK/1210- 3/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Specjalisty przy realizacji projektu współfinanowego z UE
30.01.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty przy realizacji projektu współfinanowego z UE na czas określony: marzec 2017 – marzec 2018.

Nr ref. APK/1210- 5/2017

[ oferta w pliku pdf ]

Strażnik ochrony mienia
23.01.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje strażnika ochrony mienia (umowa zlecenie).

Nr ref. APK/1210- 1 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Post-doc w Zakładzie Immunologii Klinicznej
23.01.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje osoby na stanowisko post-doc w Zakładzie Immunologii Klinicznej.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

 

Referent w Dziekanacie Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego (etat zastępczy)
18.01.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje referenta w Dziekanacie Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego (etat zastępczy).

Nr ref. APK2/1210- 53 /2016.

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista ds. kadr
07.01.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK2/1210- 52 /2016

[Oferta pracy w pliku pdf]

Referent w Dziekanacie Fizjoterapii
31.12.2016

 Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje referenta w Dziekanacie Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

(etat zastępczy)

Nr ref. APK2/1210- 53 /2016

[oferta pracy w wwersji pdf]

Specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Kampusy
30.12.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Kampusy.

Nr ref. APK/1210- 50 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w Sekcji Pozostałe Obiekty WUM
21.12.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Sekcji Pozostałe Obiekty WUM

Nr ref. APK/1210- 49 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Programista
21.12.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje programisty.

Nr ref. APK/1210- 51/2016

[oferta pracy w formie pdf]

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Biurze Inwestycji
18.12.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Biurze Inwestycji.

Nr ref. APK/1210- 45/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych w Biurze Inwestycji
18.12.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych w Biurze Inwestycji.

Nr ref. APK/1210- 46/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych w Biurze Inwestycji
18.12.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych w Biurze Inwestycji.

Nr ref. APK/1210- 48/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Samodzielny referent w Dziale Finansowym (etat zastępczy)
15.12.2016

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje samodzielnego referenta w Dziale Finansowym (etat zastępczy na okres 12 miesięcy)

Nr ref. APK/1210- 47 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
18.11.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Technika w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APK2/1210- 42/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Specjalista przy realizacji projektu współfinansowanego z UE
16.11.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty przy realizacji projektu współfinanowego z UE na czas określony: grudzień 2016 – marzec 2018.

Nr ref. APK/1210- 44/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Samodzielny Referent w Dziale Finansowym (etat zastępczy)
31.10.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje samodzielnego referenta w Dziale Finansowym (etat zastępczy na okres 12 miesięcy).

Nr ref. APK/1210- 43 /2016

[oferta pracy w wersji pdf ]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych w Biurze Inwestycji
21.10.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych w Biurze Inwestycji.

Nr ref. APK/1210- 37/2016

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Kierownik Sekcji Planowania
21.10.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Sekcji Planowania.

Nr ref. APK/1210/41/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Samodzielny referent / Specjalista w Dziale Logistyki
12.10.2016

Warszawski Uniweersytet Medyczny poszukuje  osoby na stanowisko Samodzielny referent / Specjalista w Dziale Logistyki.

[oferta pracy w wersji pdf]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Biurze Inwestycji
09.10.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Biurze Inwestycji.

Nr ref. APK/1210- 35/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych w Biurze Inwestycji
09.10.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych w Biurze Inwestycji.

Nr ref. APK/1210- 36/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Osoba wykwalifikowana do Laboratorium Badawczego
08.10.2016

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poszukuje kandydatów na stanowisko Osoba Wykwalifikowana

(umowa o pracę na czas określony).

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Pracownik sekretariatu I Wydziału Lekarskiego
04.10.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika sekretariatu Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210- 38/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik sekretariatu
02.10.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika sekretariatu

Nr ref. APK/1210-34/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista ds. rozliczania projektu współfinansowanego w ramach POWER 2014-2020
11.09.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. rozliczania projektu współfinansowanego w ramach POWER 2014-2020.

Nr ref. APK/1210-33/2016

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Post-doc w Zakładzie Immunologii
01.09.2016

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko post-doc do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu”.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Doktorant w Zakładzie Immunologii
29.08.2016

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na doktoranta do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo”.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Specjalista/starszy specjalista ds. rozliczania projektu współfinansowanego w ramach POWER 2014-2020
17.08.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. rozliczania projektu współfinansowanego w ramach POWER 2014-2020.

Nr ref. APK/1210-33/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik w sekretariacie Zastępców Kanclerza
18.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w sekretariacie Zastępców Kanclerza.

Nr ref. APK/1210-31/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Pracownik w sekretariacie Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej (etat zastępczy)
15.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w sekretariacie Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej (etat zastępczy).

Nr ref. APK/1210-32/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Specjalista/starszy specjalista ds. projektów finansowanych z funduszy europejskich/międzynarodowych
01.07.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. projektów finansowanych z funduszy europejskich/międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210- 29/2016

[oferta pracy w wersji pdf ]

Specjalista w Sekcji Rektorat, Centrum Dydaktyczne i Centrum Biblioteczno-Informacyjne
24.06.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Sekcji Rektorat, Centrum Dydaktyczne i Centrum Biblioteczno-Informacyjne.

Nr ref. APK/1210-28 /2016.

[oferta pracy w wersji pdf ]

Specjalista/starszy specjalista do Biura Projektu Centrum Symulacji Medycznych
17.06.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/ starszego specjalisty do Biura Projektu Centrum Symulacji Medycznych na czas określony: 01.07.2016 - 31.12.2022 r.

Nr ref. APK/1210-26/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Zastępca kierownika projektu
13.06.2016
 związku z realizacją projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji
pielęgniarek i połoŜnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez
WUM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POWER 2014-2020 poszukujemy osoby na stanowisko Zastępcy
Kierownika projektu.
W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji
pielęgniarek i połoŜnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez
WUM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POWER 2014-2020 poszukujemy osoby na stanowisko Zastępcy
Kierownika projektu.
W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji
pielęgniarek i połoŜnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez
WUM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POWER 2014-2020 poszukujemy osoby na stanowisko Zastępcy
Kierownika projektu.

W związku z realizacją projektu pt "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020 poszukujemy osoby na stanowisko Zastępcy Kierownika projektu.

 

[Oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik Biura Prawnego
03.06.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Prawnego.

Nr ref. APK/1210-25/2016

Oferta pracy w wersji pdf

mgr Jacek Sobczak
Specjalista/technik biolog
30.05.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje specjalisty/ technika biologa.

Nr ref. APK/1210- 20/2016 (2 etaty)

[oferta w pliku pdf]

mgr Anna Włuka-Stecka
Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
13.05.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych (etat zastępczy na okres 12 miesięcy).

Nr ref. APK/1210- 22 /2016

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Specjalista w Sekcji Rektorat, Centrum Dydaktyczne i Centrum Biblioteczno-Informacyjne
13.05.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Sekcji Rektorat, Centrum Dydaktyczne i Centrum Biblioteczno-Informacyjne

Nr ref. APK/1210- 24 /2016. 

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista w Biurze Informacji i Promocji (umowa zastępstwo – na czas określony)
05.05.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Biurze Informacji i Promocji (umowa zastępstwo – na czas określony).

Nr ref. APK/1210-23/2016

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Pracownik naukowy
15.04.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje pracownika naukowego

Nr ref. APK/1210- 19/2016 (2 etaty)

[oferta pracy w wersji pdf]

Referent w Dziale Inwentaryzacji
15.04.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje referenta w Dziale Inwentaryzacji

Nr ref. APK/1210 - 18 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik w Zakładzie Immunologii
08.04.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury poszukuje technika. 

Nr ref. APK/1210- 21/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Marcin Skórzyński
Pracownik w sekretariacie Zakładu Badania Środowiska (etat zastępczy)
31.03.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w sekretariacie Zakładu Badania Środowiska (etat zastępczy).

Nr ref. APK/1210- 16 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik w sekretariacie Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej (etat zastępczy)
31.03.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w sekretariacie Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej (etat zastępczy)

Nr ref. APK/1210- 17 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Technik w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
18.03.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Technika w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Nr ref. APK2/1210- 14/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista/starszy specjalista ds. projektów finansowanych z funduszy europejskich
11.03.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Nr ref. APK2/1210- 10/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Mariusz Gołębiewski
Specjalista/starszy specjalista ds. projektów finansowanych z funduszy międzynarodowych
11.03.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty/starszego specjalisty ds. projektów finansowanych z funduszy międzynarodowych.

Nr ref. APK2/1210- 13/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Monika Bielawska, Wiktor Fediuszko
Specjalista ds. kadr
11.03.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK/1210-15 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Karolina Maligłówka
Specjalista do Działu Płac
08.03.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty do Działu Płac.

Nr ref. APK2/1210 - 11 /2016

[szczegóły oferty w pliku pdf]

mgr Sławomir Ostrowski
Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych (etat zastępczy)
08.03.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych (etat zastępczy na okres 12 miesięcy)

Nr ref. APK2/1210- 12 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista elektryk w pionie głównego energetyka
19.02.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty elektryka w pionie głównego energetyka.

Nr ref. APK/1210/ 4/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista ds. instalacji sanitarnych w pionie głównego energetyka
19.02.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. instalacji sanitarnych w pionie głównego energetyka.

Nr ref. APK/1210/ 3/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista ds. automatyki w pionie głównego energetyka
19.02.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. automatyki w pionie głównego energetyka

Nr ref. APK/1210/ 2/2016

[Oferta pracy w wersji pdf]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych
19.02.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Biurze Inwestycji.

Nr ref. APK2/1210- 6 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Zastępca Kierownika ds. technicznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
19.02.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Zastępca Kierownika ds. technicznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

Nr ref. APK/1210/5/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

inż. Krzysztof Czebreszuk
Asystenta kierownika Działu Informatyki
18.02.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje asystenta kierownika Działu Informatyki.

Nr ref. APK2/1210- 9 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Administrator sieci
18.02.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni administratora sieci.

Nr ref. APK2/1210-  7 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w zakresie systemów audio-wideo
18.02.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni specjalistę w zakresie systemów audio-wideo.

Nr ref. APK2/1210-8/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista ds. kadr
22.01.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK2/1210- 54 /2015

[Oferta pracy w wersji pdf]

Referent w Dziale Kontroli i Analiz Kosztów
22.01.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje referenta w Dziale Kontroli i Analiz Kosztów.

Nr ref. APK/1210/ 1/2016

[ Oferta pracy w wersji pdf ]

Kinga Szarewicz
Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
15.01.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210/53/2015

Oferta pracy w wersji pdf

Zastępca Kierownika ds. Technicznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
28.12.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Zastępca Kierownika ds. technicznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

Nr ref. APK/1210/52/2015

Oferta pracy w wersji pdf

Specjalista w zakresie systemów audio-wideo
23.12.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni specjalistę w zakresie systemów audio-wideo.

Nr ref. APK2/1210- 51/2015

[ofert pracy w wersji pdf]

Administrator sieci
23.12.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni Administratora sieci.

Nr ref. APK2/1210- 49 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Asystent kierowinika Działu Informatyki
20.12.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje asystenta kierownika Działu Informatyki.

Nr ref. APK2/1210- 50 /2015

[Ofertta pracy w wersji pdf]

Specjalista ds. kadr
18.12.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK2/1210- 48 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Kasjerzy w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym
06.12.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kasjerów w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym.

Nr ref. APK2/1210 - 47 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Zastępca Kierownika działu administracyjno-gospodarczego
24.11.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Zastępca Kierownika działu administracyjno-gospodarczego.

Nr ref. APK/1210/28/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista ds. kadr
24.11.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK2/1210- 46 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych w Biurze Inwestycji
20.11.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych w Biurze Inwestycji.

 Nr ref. APK2/1210- 40 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Biurze Inwestycji
20.11.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Biurze Inwestycji.

Nr ref. APK2/1210- 39 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Zastępca Kierownika ds. technicznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
15.11.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Zastępca Kierownika ds. technicznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

Nr ref. APK/1210/45/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Pracownik inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Bromatologi
13.11.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Bromatologii.

Nr ref. APK/1210/34/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Inspektor nadzoru sanitarnego w Biurze Ekspoloatacji
13.11.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru sanitarnego w Biurze Eksploatacji.

Nr ref. APK2/1210- 41 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (umowa na czas określony)
13.11.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (umowa na czas określony).

Nr ref. APK/1210 - 44 /2015


[ oferta pracy w wersji pdf ]

Pracownik w sekretariacie WUM
06.11.2015
Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w sekretariacie Kanclerza WUM.

Nr ref. APK-2/1210- 38 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Zastępca Kierownika Działu Kontroli i Analiz Kosztów
31.10.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Zastępca Kierownika Działu Kontroli i Analiz Kosztów.

Nr ref. APK/1210/33/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Wolontariusz w Biurze Projektów
23.10.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje wolontariusza do pracy w  Biurze Projektów.

Nr ref. APK/1210/37/2015

[oferta w wersji  pdf]

Wolontariusz w Biurze Projektów
23.10.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje wolontariusza do pracy w  Biurze Projektów.

Nr ref. APK/1210/37/2015

[oferta w wersji  pdf]

Technik elektroradiologii
20.10.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny, w w ramach projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego STRATEGMED1, poszukuje pracownika na stanowisko technik elektroradiologii.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Pielęgniarka kliniczna
20.10.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny, w w ramach projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego STRATEGMED1, poszukuje pracownika na stanowisko pielęgniarka kliniczna.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Pielęgniarka kliniczna koordynująca
20.10.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny, w w ramach projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego STRATEGMED1, poszukuje pracownika na stanowisko pielęgniarka kliniczna koordynująca.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Kierownik Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
06.10.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

Nr ref. APK/1210/29/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Zastępca Kierownika ds. technicznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
06.10.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Zastępca Kierownika ds. technicznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

Nr ref. APK/1210/32/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Starszy referent w Dziale Płac
05.10.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje starszego referenta w Dziale Płac (umowa na czas zastępstwa).

Nr ref. APK2/1210 - 35 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Zastępca Kierownika Działu Kontroli i Analiz Kosztów
30.09.2015

 Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Zastępca Kierownika Działu Kontroli i Analiz Kosztów.

Nr ref. APK/1210/33/2015

[oferta pracy w wersji pdf ]

Pracownik w Dziale Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej
13.09.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziale Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej

Nr ref. APK2/1210 – 31/2015

[Oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego
11.09.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (umowa na zastępstwo)

Nr ref. APK- 1210/30/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych
31.08.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w Biurze Inwestycji.

Nr ref. APK2/1210- 26 /2015

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Doktorant (Stypendysta NCN) w obszarze badawczym: hematoonkologia doświadczalna
15.08.2015

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury ogłasza konkurs na Doktoranta (Stypendystę NCN) w obszarze badawczym: hematoonkologia doświadczalna.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
15.08.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.


Nr ref. APK/1210/21/2015

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Post-doc (Asystent naukowy) w obszarze badawczym: hematoonkologia doświadczalna
31.07.2015

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora na stanowisko Post-doc (Asystent naukowy) w obszarze badawczym: hematoonkologia doświadczalna.

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Technik-pielęgniarz zwierząt-pracownik inżynieryjno–techniczny w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
24.07.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje technika - pielęgniarza zwierząt - pracownika inżynieryjno - technicznego w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych.

Nr ref. APK/1210 – 24/2015

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Starszy technik - pracownik inżynieryjno-techniczny
10.07.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje starszego technika - pracownika inżynieryjno-technicznego w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APK/1210/22/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej
26.06.2015

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2.

Nr ref. APK/1210/16/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Postępowanie konkursowe zamknięte bez rozstrzygnięcia
Specjalista/starszy specjalista w Biurze Informacji i Promocji
24.06.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Biurze Informacji i Promocji.

Nr ref. APK/1210-20/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
20.06.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych.

Nr ref. APK2/1210- 17 /2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Pracownik sekretariatu
12.06.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika sekretariatu

Nr ref. APK/1210/18/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Wykonawca ilustracji naukowych - praca w ramach projektu
05.06.2015

W związku z realizacją projektu „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” poszukujemy wykonawcy ilustracji naukowych

[pobierz plik PDF]

Kierownik Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
29.05.2015

Prorektor ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych.

Nr ref. APK/1210-15/2015

[ wersja PDF ]

Specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych
03.05.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w zakresie instalacji niskoprądowych.

Nr ref. APK/1210 - 12/2015

[wersja pdf]

Zastępca Kanclerza
30.04.2015

Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kanclerza

Nr ref. APK-2/1210-10/2015

[wersja pdf]

mgr Dorota Gawrońska-Wójcik
Kwestor
30.04.2015

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kwestora.

Nr ref. APK2/1210-9/2015

[wersja pdf]

mgr Jolanta Ilków
Pracownik w Biurze Organizacyjnym
30.04.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Biurze Organizacyjnym (umowa na czas określony).

Nr ref. APK/1210 - 14/2015

[ wersja PDF ]

POSTDOCTORAL FELLOW
29.04.2015

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7,Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project on the role of somatic genetic changes in tissue homeostasis, using NGS techniques on analyses of DNA (including DNA methylation) and RNA (including microRNA) The project begins in May 2015.

Ref. no: APK2/1210- 13 /2015

[pdf file]

Referent w Dziale Inwentaryzacji
24.04.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje referenta w Dziale Inwentaryzacji.

Nr ref. APK/1210 - 11/2015

[wersja pdf]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
20.04.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych.

Nr ref. APK2/1210- 8 /2015

[wersja pdf]

Kierownik Biura Zarządzania Jakością Kształcenia
20.03.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kierownika Biura Zarządzania Jakością Kształcenia
(umowa na zastępstwo)

Nr ref. APK/2015/6

[wersja pdf]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń technicznych
20.03.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych

Nr ref. APK2/1210- 7 /2015

[wersja pdf]

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego ul. Banacha 1
06.03.2015

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego ul. Banacha 1.

Nr ref. APK/1210/3/2015

[wersja pdf]

Postępowanie konkursowe zamknięte bez rozstrzygnięcia
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Marszałkowska 24
06.03.2015

  
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Marszałkowska 24.

Nr ref. APK/1210/2/2015

[wersja pdf]

lek. Marta Kuczabska
Specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych
06.03.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w zakresie instalacji niskoprądowych

Nr ref. APK/1210 - 5/2014

[wersja pdf]

Pracownik do obsługi spraw socjalnych
20.02.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do obsługi spraw socjalnych (umowa na czas określony).

Nr ref. APK2/1210 - 1/2015

[ wersja PDF ]

Specjalista ds. obsługi wynagrodzeń
16.02.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. obsługi wynagrodzeń.

Nr ref. APK2/1210 - 4/2015

[ wersja PDF ]

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Farmakodynamiki
30.01.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Farmakodynamiki

Nr ref. APK/1210 – 42 /2014

[wersja pdf]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
20.01.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych

Nr ref. APK/1210- 43 /2014
[wersja pdf]

Specjalista ds. księgowości
20.01.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. księgowości

Nr ref. APK/1210-44/2014

[wersja pdf]

Kanclerz
29.12.2014

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kanclerza

Nr ref. APK-2/1210-40/2014

[ wersja PDF ]

mgr Małgorzata Rejnik
Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a PUBLIC RELATIONS SPECIALIST (PART-TIME JOB)
27.11.2014


Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a PUBLIC RELATIONS SPECIALIST (PART-TIME JOB)

Nr ref. APK2/1210-38/2014

Description position

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Kliniczego
07.11.2014

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa SP Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24

Nr ref. APK/1210/36/2014

[ wersja PDF ]

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
07.11.2014
REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SP Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1

Nr ref. APK/1210/35/2014

[ wersja PDF ]

Konkurs unieważniono

Specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych.
19.10.2014


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w zakresie instalacji niskoprądowych.

Nr ref. APK/1210 - 37/2014

[wersja w pliku pdf]

Dyrektor SP Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2
16.10.2014

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA SP Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2

Nr ref. APK/1210/33/2014

[ wersja w PDF ]

mgr Ewa Piotrowska
Specjalista / starszy specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich
23.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty / starszego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich - umowa na czas określony

Nr ref. APK/2014/34

[wersja w pdf]

Pracownik w Biurze Zarządzania Jakością
19.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Biurze Zarządzania Jakością

Nr ref. APK/1210 – 32 / 2014

[plik w pdf]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych
12.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Nr ref. APK/1210 - 28/2014

[wersja w pdf]

Kierownik projektu
12.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kierownika projektu

Nr ref. APK/1210 - 29/2014

[wersja w pdf]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych
12.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

Nr ref. APK/1210 - 27/2014

[wersja w pdf]

Specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych
10.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w zakresie instalacji niskoprądowych

Nr ref. APK/1210 - 31/2014

[plik w pdf]

Specjalista / starszy specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich
05.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty /starszego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich - umowa na czas określony.

Nr ref. APK/2014/30

[wersja w pdf]

Pracownik do Biura Eksploatacji
01.09.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do Biura Eksploatacji

Nr ref. APK/1210 - 26 /2014

[wersja w pdf]

Operator maszyn powielających, kserografu i introligatorskich w Oficynie Wydawniczej
19.08.2014


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje operatora maszyn powielających, kserografu i introligatorskich
w Oficynie Wydawniczej. 

Nr ref.: APK /1210- 25 /2014

[wersja w pdf]

Technik w zakresie badań proteomicznych – wykonawca projektu (Technik 1)
28.07.2014

W związku z realizacją projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu poszukujemy technika do wsparcia eksperymentów z zastosowaniem metod proteomicznych.

plik w pdf

Oferta pracy dla specjalisty w zakresie badań proteomicznych – wykonawca projektu (Wykonawca 1)
28.07.2014

W związku z realizacją projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu poszukujemy specjalisty do wykonania eksperymentów z zastosowaniem metod proteomicznych.

plik w pdf

Oferta pracy dla specjalisty w zakresie badań histologicznych – wykonawca projektu (Wykonawca 2)
28.07.2014

W związku z realizacją projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu poszukujemy specjalisty do wykonania eksperymentów z zastosowaniem metod immunohistochemicznych.

plik w pdf

Oferta pracy dla specjalisty w zakresie badań proteomicznych – wykonawca projektu (Wykonawca 3)
28.07.2014

W związku z realizacją projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu poszukujemy ginekologa, który będzie odpowiedzialny za kwalifikowanie i włączanie do badania chorych na raka sromu. Do jego obowiązków będzie należało uzyskiwanie świadomej zgody od chorych, pozyskanie i zabezpieczenie materiału biologicznego oraz analiza danych klinicznych.

plik w pdf

Specjalista do spraw informatyczno-graficznych
21.07.2014

Oferta pracy na czas określony w projekcie PRACTA Promoting Active Ageing in Public Health Care: Recognizing Patient Psychosocial Needs and Enhancing Doctor Interpersonal Competencies na stanowisku specjalista do spraw informatyczno-graficznych

[wersja pliku w pdf]


Pracownik inżynieryjno – techniczny (starszy technik)
18.07.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika inżynieryjno – technicznego (starszy technik) w  Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii ½ etatu

Nr ref. APK/1210 - 23/2014

[wersja pliku w pdf]

Specjalista w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. budowy Szpitala Pediatrycznego WUM
18.07.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. budowy Szpitala Pediatrycznego WUM (pełen etat)

Nr ref. APK/1210 – 24/2014

[wersja pliku w pdf]

POSTDOCTORAL FELLOW
15.07.2014

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW (temporary position-substitution) in the project aimed at looking for therapeutic targets and mechanisms of drug resistance in hematological and solid tumors -  beginning in the third quarter of 2014:

Ref. no: APK2/1210-21/2014

 

[version in PDF file]

Pracownik Działu Inwentaryzacji
04.07.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika Działu Inwentaryzacji

Nr ref. APK/1210 – 22 /2014

[wersja w pdf]

Specjalista ds. księgowości
31.05.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. księgowości

Nr ref. APK/1210-17/2014

[wersja w pliku PDF]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
30.05.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych

Nr ref. APK2/1210- 18 /2014

[wersja w pliku PDF]

Pracownik Działu Zamówień Publicznych
18.04.2014


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika Działu Zamówień Publicznych.

Nr ref. APK/1210/16/2014

[wersja w pliku pdf]

Pracownik do Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej
11.04.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika do Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej.

Nr ref. APK/1210-15/2014

[wersja pliku w PDF]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
28.03.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych.

Nr ref. APK2/1210-14/2014

[wersja pliku w PDF]

Pracownika Biura ds. Egzaminów Uczelnianych
28.03.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika Biura ds. Egzaminów Uczelnianych.

Nr ref. APK/1210-12/2014

[wersja pliku w PDF]

Kierownika Biura ds. Egzaminów Uczelnianych
28.03.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kierownika Biura ds. Egzaminów Uczelnianych.

Nr ref. APK/1210–13/2014

[wersja pliku w PDF]

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
21.03.2014

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Marszałkowska 24/Działdowska 1.

Nr ref. APK/1210-8/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:

Komisja Konkursowa wyłoniła kandydaturę lek. Roberta Krawczyka na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

 

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
21.03.2014

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, ul. Lindley’a 4.

Nr ref. APK/1210-9/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:

Komisja Konkursowa wyłoniła kandydaturę prof. dr. hab. n. med. Janusza Wyzgała na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.   

Specjalista w Biurze Informacji i Promocji
21.03.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty w Biurze Informacji i Promocji (etat zastępczy).

Nr ref. APK/1210-11/2014

[wersja pliku w PDF]

Kierownik projektu
07.03.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją dużych inwestycji budowlanych prowadzi nabór na stanowisko kierownika projektu. 

Nr ref. APK/1210 -10 /2014

[wersja w pliku PDF]

Administrator budynku
14.02.2014


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje administratora budynku.

Nr ref. APK2/1210- 7 /2014

[wersja pliku w PDF]

Pracownik gospodarczy Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki
03.02.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika gospodarczego Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki.

Nr ref. APK/1210-6/2014

[wersja pliku w PDF]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych (etat zastępczy)
31.01.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych (etat zastępczy).

Nr ref. APK2/1210-5/2014

[wersja pliku w PDF]

Pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (etat zastępczy)
24.01.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (etat zastępczy).

Nr ref. APK/1210-4/2014

[wersja pliku w PDF]

Aplikant radcowski na stanowisko Specjalisty w Biurze Prawnym
19.01.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje aplikanta radcowskiego na stanowisko Specjalisty w Biurze Prawnym.

Nr ref. APK/1210-1/2014

[wersja pliku w PDF]

Starszy programista
10.01.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje starszego programisty (na czas określony: 15.01-31.12.2014 r.)

Nr ref. APK/1210-2/2014

Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[wersja pliku w PDF]

Młodszy programista
10.01.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje młodszego programisty (na czas określony: 15.01-31.12.2014 r.)

Nr ref. APK/1210-3/2014

Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[wersja pliku w PDF]

Inspektor nadzoru sanitarnego do Biura Eksploatacji (½ etatu)
20.12.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora nadzoru sanitarnego do Biura Eksploatacji (½ etatu).

Nr ref. APK/1210-47/2013

[wersja pliku w PDF]

Specjalista ds. kadr
09.12.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK2/1210-48/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik projektu/ Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych
09.12.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kierownika projektu/inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych.

Nr ref. APK/1210-49/2013

[wersja pliku w PDF]

Pracownik do Biura Eksploatacji
25.11.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do Biura Eksploatacji.

Nr ref. APK/1210-46/2013

[wersja pliku w PDF]

Operator maszyn powielających, kserografu i introligatorskich w Oficynie Wydawniczej
02.11.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Operatora maszyn powielających, kserografu i introligatorskich w Oficynie Wydawniczej.
 
Nr ref. APK-2/1210-45/2013

[wersja w pliku PDF]

Kierownik projektu/inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych
19.10.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kierownika projektu/inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych.

Nr ref. APK/1210-38/2013

[wersja w pliku PDF]

Kierownik projektu/inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych
19.10.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kierownika projektu/inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych.

Nr ref. APK/1210-40/2013

[wersja w pliku PDF]

Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej
18.10.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APK/1210-37/2013

[wersja w pliku PDF]

Programista w Dziale Informatyki
18.10.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Programisty w Dziale Informatyki.

Nr ref. APK-2/1210-41/2013

[wersja w pliku PDF]

Młodszy programista w Dziale Informatyki
18.10.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Młodszego Programisty w Dziale Informatyki.

Nr ref. APK-2/1210-42/2013

[wersja w pliku PDF]

Informatyk w Dziale Informatyki
18.10.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje informatyka w Dziale Informatyki.

Nr ref. APK-2/1210-43/2013

[wersja w pliku PDF]

Administrator sieci w Dziale Informatyki
18.10.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje administratora sieci w Dziale Informatyki.

Nr ref. APK-2/1210-44/2013

[wersja w pliku PDF]

Pracownik inżynieryjno-techniczny (technik/ starszy technik)
13.09.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika inżynieryjno-technicznego (technik/ starszy technik) w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej.

Nr ref. APK/1210-35/2013

[wersja pliku w PDF]

 

Wynik: mgr Justyna Tarwacka

Pracownik na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych
02.09.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych.

Nr ref. APK/1210-36/2013

[wersja pliku w PDF]

Pracownik w Biurze Organizacyjnym
23.08.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Biurze Organizacyjnym.

Nr ref. APK/1210-34/2013

[wersja pliku w PDF]

 

Wynik: mgr Agnieszka Feldo

Kierownik Działu Informatyki
19.08.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik Działu Informatyki.

Nr ref. APK-2/1210-31/2013

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: inż. Robert Pawlak

Pracownik do spraw finansowo-administracyjnych w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
10.08.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do spraw finansowo-administracyjnych w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210-33/2013

[wersja pliku w PDF]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (etat zastępczy)
05.08.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (etat zastępczy).

Nr ref. APK/1210–32/2013

[wersja pliku w PDF]

Programista w Dziale Informatyki
02.08.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje programisty w Dziale Informatyki.

Nr ref. APK-2/1210-30/2013

[wersja pliku w PDF]

POSTDOCTORAL FELLOW in the project
12.07.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project aimed to study circulating tumor cells to identify novel molecular mechanisms of tumour initiation, growth and progression.

Ref. no: APK2/1210-28/2013

[ version in PDF file ]

POSTDOCTORAL FELLOW in the project
12.07.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project aimed at implementation of Next Generation DNA Sequencing in basic and clinical oncology.

Ref. no: APK2/1210-29/2013

[ version in PDF file ]

Kierownik Działu Płac
21.06.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Działu Płac.

Nr ref. APK-2/1210-27/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia
06.06.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kierownika Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia Umowa na czas określony w ramach projektu pn. „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” realizowanego w terminie 1 lipca 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

Nr ref. APK2/1210-21/2013

[wersja pliku w PDF]

Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
31.05.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika na stanowisko specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej.

Nr ref. APK-2/1210-26/2013

[wersja pliku w PDF]

Pracownik do Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia
20.05.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika do Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Nr ref. APK2/1210 - 24/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownika kursu projektu
15.05.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje w ramach rekrutacji wewnętrznej kierownika kursu projektu pn. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych” w okresie maj 2013 r. - marzec 2015 r.

Nr ref. APK2/1210-25/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik kursu projektu
15.05.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje w ramach rekrutacji wewnętrznej kierownika kursu projektu pn. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych” w okresie maj 2013 r. - marzec 2015 r.

Nr ref. APK2/1210-25/2013

[wersja pliku w PDF]

Pracownik do Działu Kontroli i Analiz Kosztów (umowa na zastępstwo)
30.04.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika do Działu Kontroli i Analiz Kosztów (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK2/1210-23/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik Biura Eksploatacji
19.04.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kierownika Biura Eksploatacji.

Nr ref. APK2/1210-22/2013

[wersja pliku w PDF]

Starszy Referent ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich (umowa na zastępstwo)
18.04.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Starszego Referenta ds. rozliczania projektów
finansowanych z funduszy europejskich (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK2/1210-19/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik projektu
17.04.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje w ramach rekrutacji wewnętrznej Kierownika projektu pn. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez realizację dydaktyki w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych” realizowanego w okresie kwiecień 2013 r.  –  marzec 2015 r.

Nr ref. APK2/1210-20/2013

[wersja pliku w PDF]

Kandydaci do pracy w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (umowa na zastępstwo – 2 etaty)
17.03.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatów do pracy w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego (umowa na zastępstwo – 2 etaty).

Nr ref. APK-2/1210- 17/2013

[wersja pliku w PDF]

IT Professional
22.02.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a IT PROFESSIONAL.

Ref. no: APK2/1210-06/2013

[version in PDF file]

Postdoctoral Fellow (2 positions)
22.02.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW (2 positions).

Ref. no: APK2/1210-05/2013

[version in PDF file]

Postdoctoral Fellow
18.02.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project to aimed study the mechanism of tumor metastasis.

Ref. no: APK2/1210-15/2013

[version in PDF file]

Innovation Manager
18.02.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for an INNOVATION  MANAGER (full time job).

Ref. no: APK2/1210-16/2013

[version in PDF file]

Specjalista w Biurze Informacji i Promocji 2 stanowiska (umowa na zastępstwo)
12.02.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Biurze Informacji i Promocji 2 stanowiska (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK-2/1210-13/2013

[wersja pliku w PDF]

Postdoctoral Fellow
06.02.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project aimed at elucidating the mechanisms of the antitumor activity of monoclonal antibodies beginning in the first quarter of 2013.

Ref. no: APK2/1210-04/2013

[version in PDF file]

Postdoctoral Fellow
06.02.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project on the role of immune response and endoplasmic reticulum stress in the therapeutic outcomes of antitumor photodynamic therapy – beginning in the first quarter of 2013.

Ref. no: APK2/1210-03/2013

[version in PDF file]

Postdoctoral Fellow
06.02.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project aimed at looking for therapeutic targets and mechanisms of drug resistance in hematological and solid tumors - beginning in the first quarter of 2013.

Ref. no: APK2/1210-09/2013

[version in PDF file]

Postdoctoral Fellow
06.02.2013

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project on the epigenetic regulation of genes involved in extracellular matrix remodeling. The successful candidate will investigate the role of miRNA in progression of cancer. The project begins in the first quarter of 2013.

Ref. no: APK2/1210-10/2013

[version in PDF file]

Kierownik Biura Inwestycji
04.02.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Biura Inwestycji.

Nr ref. APK2/1210-12/2013

[wersja pliku w PDF]

Specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich
28.01.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Nr ref. APK2/1210-11/2013

[wersja pliku w PDF]

Pracownik na stanowisko Radcy Prawnego
25.01.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika na stanowisko Radcy Prawnego w Biurze Prawnym.

Nr ref. APK-2/1210-1/2013

[wersja pliku w PDF]

Pracownik ds. administracyjno-finansowych Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
25.01.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik ds. administracyjno-finansowych Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK-2/1210-2/2013

[wersja pliku w PDF]

Specjalista ds. kadr
25.01.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty ds. kadr.

Nr ref. APK2/1210-8/2013

[wersja pliku w PDF]

Specjalista w Dziale Nauki
22.01.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Dziale Nauki.

Nr ref. APK2/1210-7/2013

[wersja pliku w PDF]

Pracownik w Biurze Zarządzania Jakością
11.01.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Biurze Zarządzania Jakością.

Nr ref. APK2/1210-33/2012

[wersja pliku w PDF]

Pracownika w Biurze Głównego Energetyka
02.01.2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika w Biurze Głównego Energetyka.

Nr ref. APK2/1210-29/2012

[wersja w pliku PDF]

Specjalista w Dziale Nauki
28.12.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty w Dziale Nauki.

Nr ref. APK2/1210-32/2012

[wersja w pliku PDF]

Pracownik do Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej
17.12.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika do Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej

Nr ref. APK2/1210-30/2012

[wersja pliku w PDF]

Specjalista kadrowo-płacowego
17.12.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty kadrowo-płacowego.

Nr ref. APK-2/1210/ 27 /2012

[wersja pliku w PDF]

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych
17.12.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych (umowa na czas określony grudzień 2012 – grudzień 2014).

Nr ref. APK2/1210-28/2012

[wersja w pliku PDF]

a Public Relations Specialist (PART-TIME JOB)
17.12.2012

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a PUBLIC RELATIONS SPECIALIST (PART-TIME JOB)

Nr ref. APK2/1210-31/2012

[version in PDF file]

IT Professional
16.11.2012

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a IT PROFESSIONAL.

Nr ref. APK2/1210-22/2012

[version of PDF file]

Postdoctoral Fellow
16.11.2012

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW.

Nr ref. APK2/1210-23/2012

[version of PDF file]

Postdoctoral Fellow
16.11.2012

Medical University of Warsaw, Poland and Karolinska Institutet, Sweden REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW.

Nr ref. APK2/1210-24/2012

[version of PDF file]

Postdoctoral Fellow
16.11.2012

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW.

Nr ref. APK2/1210-25/2012

[version of PDF file]

Public Relations Specialist
16.11.2012

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology)  is looking for a PUBLIC RELATIONS SPECIALIST

Nr ref. APK2/1210-21/2012

[version of PDF file]

Specjalista kadrowo-płacowy
11.11.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty kadrowo-płacowego.

Nr ref. APK-2/1210/26/2012

[wersja pliku w PDF]

Pracownik w Biurze Głównego Energetyka
03.11.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika w Biurze Głównego Energetyka.

Nr ref. APK2/1210-20/2012

[wersja pliku w PDF]

Pracownik naukowo-techniczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
24.10.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Pracownika naukowo-technicznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (1 stanowisko).

Nr ref. APL/1210/121/1/12

[wersja pliku w PDF]

Pracownik naukowo-techniczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
24.10.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Pracownika naukowo-technicznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (1 stanowisko).

Nr ref. APL/1210/122/1/12

[wersja pliku w PDF]

Student studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
24.10.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Studenta studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (3 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/123/1/12

[wersja pliku w PDF]

Stypendium w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (2 miejsca)
24.10.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stypendium w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii (2 miejsca).

Nr ref. APL/1210/124/1/12

[wersja pliku w PDF]

Kierownik projektu (umowa o zastępstwo)
19.10.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik projektu (umowa o zastępstwo).

ANZ/1210/2012/30/3/12

[wersja pliku w PDF]

Zastępca kierownika Biura Projektów
15.10.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Zastępcy kierownika Biura Projektów.

Nr ref. APK2/1210-19/2012

[wersja pliku w PDF]

Pracownik w Pionie Głównego Energetyka
28.09.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Pionie Głównego Energetyka.

Nr ref. APK2/1210-18/2012

[wersja pliku w PDF]

Project Manager
21.09.2012

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a PROJECT MANAGER

Nr ref. APK2/1210-16/2012

[version in PDF file]

Bioinformatics Lab Leader
21.09.2012

Medical University of Warsaw, Poland REGPOT-2012-2013-1 Program EU FP7 Project BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) is looking for a BIOINFORMATICS LAB LEADER.

Nr ref. APK2/1210-17/2012

[verion in PDF file]

Pracownik do Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej
03.09.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika do Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej.

Nr ref. APK2/1210-15/2012

[wersja pliku w PDF]

Pracownicy do realizacji projektu
15.08.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje 2 pracowników do realizacji projektu „Badanie roli CD200R w regulacji odpowiedzi zapalnej i przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej” (umowa na czas określony).

Nr ref. APK2/1210-14/2012

[wersja pliku w PDF]

Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej (umowa na zastępstwo)
30.06.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK-2/1210-13/2012

[wersja pliku w PDF]

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji
25.04.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji.

Nr ref. APK2/1210-11/2012

[wersja pliku w PDF]

Specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich
14.04.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Nr ref. APK-2/1210/10/2012

[wersja pliku w PDF]

Pracownik Działu Zamówień Publicznych
07.04.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika Działu Zamówień Publicznych.
 
Nr ref. APK-2/1210- 9/2012

[wersja pliku w PDF]

Pracownik ds. kadrowych do Działu Personalnego
23.03.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika ds. kadrowych do Działu Personalnego.

Nr ref. APK2/1210 - 8/2012

[wersja pliku w PDF]

Pracownik Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (etat zastępczy)
18.03.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (etat zastępczy).

Nr ref. APK-2/1210 - 07/2011

[wersja pliku w PDF]

Pracownik w Bibliotece Głównej Oddział Informacji Naukowej
25.02.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika w Bibliotece Głównej Oddział Informacji Naukowej

Nr ref. APK2/1210-5/2012

[wersja w pliku PDF]

Magazynier w Bibliotece Głównej
25.02.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Magazyniera w Bibliotece Głównej

Nr ref. APK2/1210-4/2012

[wersja w pliku PDF]

Pracownik w Bibliotece Głównej Oddział Informacji Naukowej
25.02.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika w Bibliotece Głównej Oddział Informacji Naukowej

Nr ref. APK2/1210-5/2012

[plik w wersji PDF]

Pracownika w Bibliotece Głównej Oddział Udostępniania Zbiorów (Sekcja Czytelń) - umowa na zastępstwo
25.02.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika w Bibliotece Głównej Oddział Udostępniania Zbiorów (Sekcja Czytelń) - umowa na zastępstwo

Nr ref. APK2/1210-2/2012

[plik w wersji PDF]

Specjalista ds. kadr
24.02.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Specjalisty ds. kadr

Nr ref. APK2/1210-6/2012

[wersja w pliku PDF]

Pracownik do Działu Kontroli i Analiz Kosztów (umowa na zastępstwo)
05.02.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika do Działu Kontroli i Analiz Kosztów (umowa na zastępstwo)

Nr ref. APK2/1210-1/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Domu Studenta Nr 1
27.01.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni Kierownika Domu Studenta Nr 1.

Nr ref. APK2/1210-44/2011

[ wersja w pliku PDF ]

 

Pracownik inżynieryjno – techniczny w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
15.01.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika inżynieryjno – technicznego w Katedrze i Zakładzie Bromatologii

Nr ref. APK-2/1210-43/2011

[ wersja w pliku PDF ]

Pracownik w Biurze Głównego Energetyka
02.01.2012

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Pracownika w Biurze Głównego Energetyka.

Nr ref. APK2/1210-29/2012

[wersja w pliku PDF]

Samodzielny księgowy Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej
30.12.2011

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje samodzielnego księgowego Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej.

Nr ref. APK-2/1210 - 42/2011

[ wersja w pliku PDF ]

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji
17.12.2011

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji

Nr ref. APK2/1210-40/2011

[wersja w pliku PDF]

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji
17.12.2011

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. Eksploatacji.

Nr ref. APK2/1210 - 41/2011

[wersja w pliku PDF]

 

Zastępca Kierownika Biura Inwestycji
30.10.2011

Nr ref. APK-2/1210-38/2011
[dokument do pobrania w formie PDF]

 

Inspektor nadzoru robót sanitarnych
23.10.2011

Nr ref. APK-2/1210-37/2011
[dokument do pobrania w formie PDF]

Kierownika Domu Studenta Nr 1
23.10.2011

Nr ref. APK2/1210-36/2011
[dokument do pobrania w formie PDF]

Pracownik ds. zamówień publicznych w Projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
18.09.2011

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) poszukuje Pracownika ds. zamówień publicznych.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 18 września 2011r.

[więcej informacji]

Specjalista ds. ochrony środowiska
26.08.2011

Nr ref. APK-2/1210-32/2011
[ pobierz wersję pliku w PDF ]

Pracownik Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych
26.08.2011

Nr ref. APK-2/1210-33/2011

[ pobierz wersję pliku w PDF ]

Pracownik Sekretariatu Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
10.08.2011

Nr ref. APK-2/1210-34/2011
[ pobierz wersję pliku w PDF ]

Kierownik Działu Inwentaryzacji
06.08.2011

Nr ref. APK-2/1210-27/2011
[pobierz plik w wersji PDF]

Zastępca Kierownika Biura Inwestycji
06.08.2011

Nr ref. APK-2/1210-31/2011
[pobierz plik w wersji PDF]

Bibliotekarz systemowy
05.08.2011

Nr ref. APK-2/1210-28/2011
[pobierz wersję pliku w PDF]

Pracownik Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
31.07.2011

Nr ref. APK-2/1210-10/2011
[pobierz wersję w pliku PDF]

Inspektor nadzoru robót sanitarnych
17.07.2011

Nr ref. APK-2/1210-26/2011
[Pobierz wersję pliku w PDF]

pracownik Działu Logistyki
15.07.2011

Nr ref. APK-2/1210-29/2011
[Pobierz wersję pliku w PDF]

Bibliotekarz systemowy
08.07.2011

Numer ref. APK-2/1210-28/2011
[Pobierz wersję pliku w PDF]

Pracownik Działu Personalnego
26.06.2011

Numer referencyjny: APK2/1210-25/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Technik w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej
31.05.2011

Numer referencyjny: APK2/1210-23/2011
pobierz wersję w pliku PDF ]

Zastępca Kierownika Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej
13.05.2011

Numer referencyjny: APK-2/1210-21/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Bibliotekarz systemowy
12.05.2011

Numer referencyjny: APK-2/1210-17/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Pracownik Działu Finansowego
10.05.2011

Numer referencyjny: APK-2/1210-22/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Zastępca Kierownika Biura Inwestycji
09.05.2011

Numer referencyjny: APK-2/1210-20/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Specjalista ds. instalacji sanitarnych
30.04.2011

Numer referencyjny: APK2/1210-19/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Technik w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej
28.04.2011

Numer referencyjny: APK2/1210-18/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Pracownik ds. Public Relations w Biurze Informacji i Promocji
22.04.2011

(umowa na zastępstwo)
Numer referencyjny: APK-2/1210-16/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Pracownik ds. finansowo-administracyjnych
01.04.2011

(umowa na czas określony)
Numer referencyjny: APK-2/1210-13/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Pracownik Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego
25.03.2011

(umowa na czas określony)
Numer referencyjny: APK-2/1210-15/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Inżynier specjalista ds. instalacji sanitarnych
21.03.2011

Numer referencyjny: APK2/1210-06/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Pracownik w Biurze Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
17.03.2011

Numer referencyjny: APK-2/1210-11/2011
Termin składania ofert: do 17 marca 2011 r.
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Pracownik w Biurze Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
17.03.2011

Numer referencyjny: APK-2/1210-12/2011
Termin składania ofert: do 17 marca 2011 r.
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Pracownik Działu Zamówień Publicznych
14.03.2011

Numer referencyjny: APK-2/1210-09/2011

Technik w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej
28.02.2011

Numer referencyjny: APK2/1210-04/2011
[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter