Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

O uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 413 studentów, 513 doktorantów i 250 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1725 nauczycieli akademickich, w tym 173 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.06.2016).

Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otaczają profesjonalną opieką pacjentów w pięciu szpitalach klinicznych, które stanowią równocześnie bazę naukowo-dydaktyczną Uczelni. Są to:
• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1A
• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
• Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. żwirki i Wigury 63 A
• Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2

Znakiem firmowym Uniwersytetu stały się znaczące inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich lat: Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Centrum Badań Przedklinicznych, Szpital Pediatryczny oraz Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne. Zakończono także prace modernizacyjne w Centrum Biostruktury.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]