Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Administracja

Schemat organizacyjny jednostek administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawia się następująco:

Rektorowi podporządkowane są bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Klinicznych i Inwestycji podporządkowane są bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia podporządkowane są bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii podporządkowane są bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych podporządkowane są bezpośrednio:


Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju podporządkowane są bezpośrednio

Dziekanom podporządkowane są bezpośrednio:


Kanclerzowi podporządkowane są bezpośrednio:

Zastępcy Kanclerza podporządkowuje się bezpośrednio:

Zastępcy Kanclerza ds. Eksploatacji podporządkowuje się bezpośrednio:


Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji podporządkowane są bezpośrednio:


Kwestorowi (» strona WWW KWESTURY) podlegają bezpośrednio:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter