Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla pracowników - archiwum 2010


 

Data publikacji: 2010.12.22

Życzenia


 

Data publikacji: 2010.12.22

Życzenia


 

Data publikacji: 2010.12.22

Spotkanie inauguracyjne projektu InterQuality – Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej

W dniu 18 stycznia 2011 r. w Hotelu Nowotel Airport w Warszawie odbędzie się spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt badawczy „Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej – InterQuality”. Organizatorem spotkania jest Warszawski Uniwersytet Medyczny pełniący rolę koordynatora. Szczegółowe informacje.


 

Data publikacji: 2010.12.08

Wystawa


 

Data publikacji: 2010.12.01

Rezerwacja miejsc parkingowych

Informujemy, że w związku z organizacją VI Międzynarodowego Kursu Specjalistycznego pt. „Etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie chorób stawów skroniowo-żuchwowych”, w dniach 2-4 grudnia zostanie zarezerwowanych 20 miejsc parkingowych usytuowanych wzdłuż parkanu od strony ulicy ks. Trojdena. Zarezerwowane miejsca będą oznaczone. Samochody osób nieuczestniczących w Kursie będą kierowane na dalsze miejsca parkingowe. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Data publikacji: 2010.11.30

Konkurs o przyznanie stypendium doktoranckiego Fundacji Polpharma – Termin składania wniosków do Działu Nauki WUM 15 grudnia 2010

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny ogłosiła konkurs wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego. Do zdobycia jest 10 stypendiów naukowych w wysokości 10 tys. zł. każde. Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są:
- założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.)
- dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
- dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.)
Konkurs zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2010 r. W związku z powyższym, a zwłaszcza ze względu na konieczność uzyskania akceptacji Władz Uczelni, prosimy zainteresowane tą ofertą osoby o złożenie wniosków do Działu Nauki WUM do dnia 15 grudnia 2010. Regulamin konkursu oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej: www.polpharma.pl/fundacja.


 

Data publikacji: 2010.11.29

Nowy konkurs w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Biuro Projektów WUM informuje, że w dniu 24 listopada 2010 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.2/2010 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Priorytet IV PO KL „Podniesienie świadomości pracowników B+R w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla transferu technologii”. Nabór wniosków będzie trwał do dnia 30 grudnia 2010 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.mnisw.gov.pl


 

Data publikacji: 2010.11.25

Koncert Zespołu Artystycznego Smoleńskiej Państwowej Akademii Medycznej

Serdecznie zapraszamy na koncert Zespołu Artystycznego Smoleńskiej Państwowej Akademii Medycznej, który odbędzie się 16 grudnia 2010 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w Auli Centrum Dydaktycznego WUM. W programie: występ chóru i zespołu folklorystycznego, pieśni i romanse rosyjskie, tańce ludowe. Organizatorem wydarzenia jest Dział Współpracy z Zagranicą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


 

Data publikacji: 2010.11.23

Wyjazd narciarski do Włoch

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza na wyjazd narciarski do Włoch, który zostanie zorganizowany w dniach 4.02-13.02.2011. Koszt wyjazdu to 1570 PLN. Cena ta obejmuje przejazd autokarem Lux, zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych, wyżywienie (7 śniadań, 7 obiadokolacji) oraz ubezpieczenie KL i MMW.
Szczegółowe informacje


 

Data publikacji: 2010.11.17

Planowane zakupy sprzętu komputerowego i multimedialnego na 2011 rok

W związku z koniecznością przeprowadzania w 2011 roku przetargów na sprzęt komputerowy i multimedialny w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych (min. 40 dni na złożenie ofert od daty ogłoszenia postępowania w Dzienniku Urzędowym UE, całe postępowanie, z dostawą, min. 3 miesiące), kierownicy jednostek dydaktycznych WUM proszeni są o przekazanie do dnia 30 listopada 2010 r. do Działu Informatyki informacji o planowanej ilości zakupów urządzeń w 2011 roku za pośrednictwem formularza na stronie.

Stosowanie w/w trybu postępowania wynika z zaleceń pokontrolnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować brakiem możliwości rozliczenia projektów i utratą części przyznanych funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Stosowanie w/w trybu postępowania wynika z zaleceń pokontrolnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować brakiem możliwości rozliczenia projektów i utratą części przyznanych funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

Pismo Kanclerza WUM w sprawie planu zakupów sprzętu komputerowego i multimedialnego


 

Data publikacji: 2010.11.09

Trzyletni staż doktorancki w Austrii

The Medical University of Graz, The University of Graz i The Graz University of Technology ogłosiły nabór na trzyletnie staże doktoranckie w ramach programu, finansowanego przez Austriacki Fundusz Nauki, dotyczącego „zaburzeń metabolicznych oraz chorób układu krążenia”. Zaproszenie adresowane jest do absolwentów studiów medycznych i biologicznych.

Szczegóły. Bliższe informacje dotyczące programu, wymagań oraz formularz zgłoszeniowy dostępne także na stronie: http://www.medunigraz.at/DK_MCD.

Zgłoszenie przyjmowane są do 30 listopada br., drogą mailową, wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych, na adres: dk-mcd@medunigraz.at.


 

Data publikacji: 2010.11.04

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU FINANSOWYM

Pismo Kierownika Działu Personalnego dotyczące świadczenia finansowego wypłacanego w ramach pomocy materialnej dla pracowników WUM


 

Data publikacji: 2010.11.02

3. KONKURS IMI – Inicjatywa Leków Innowacyjnych

22 października 2010 został ogłoszony 3. konkurs na projekty badawcze w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI JU). Wnioski należy składać do 18 stycznia 2011 r.

Konkurs dotyczy siedmiu tematów:

1. IMPROVING THE EARLY PREDICTION OF DRUG INDUCED LIVER INJURY IN MAN 2. IMMUNOGENICITY: ASSESSING THE CLINICAL RELEVANCE AND RISK MINIMIZATION OF ANTIBODIES TO BIOPHARMACEUTICALS 3. IMMUNOSAFETY OF VACCINES ; NEW BIOMARKERS ASSOCIATED WITH ADVERSE EVENTS (EARLY INFLAMMATION, AUTOIMMUNE DISEASES AND ALLERGY) 4. IMPROVING THE PRECLINICAL MODELS AND TOOLS FOR TUBERCULOSIS MEDICINES RESEARCH 5. TRANSLATIONAL ENDPOINTS IN AUTISM 6. DEVELOPMENT OF PERSONALIZED MEDICINE APPROACHES IN DIABETES 7. FOSTERING PATIENT AWARENESS ON PHARMACEUTICAL INNOVATION.

Na stronach IMI (http://www.imi.europa.eu/content/stage-1) zamieszczono wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku projektowego:
opis tematów konkursowych, przewodnik dla wnioskodawców, zasady udziału, zasady składania i oceny wniosków, informacje dotyczące praw własności intelektualnej oraz przykładową umowę grantową.
Wnioski składa się poprzez specjalny system internetowy, który będzie uruchomiony w grudniu 2010 r.


 

Data publikacji: 2010.11.02

Szkolenie z zakresu planowania projektów pomocowych w krajach rozwijających się

Fundacja Partners Polska zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenie z zakresu planowania projektów pomocowych w krajach rozwijających się. Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2010 r. Szkolenie adresowane jest do pracowników naukowych, młodych badaczy, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się lub chcących zaangażować się w realizację projektów rozwojowych.
Szczegółowe informacje.


 

Data publikacji: 2010.10.26

VI Medyczne Targi Pracy

27 października 2010 w godzinach 10-16 odbędą się VI Medyczne Targi Pracy. Będą one znakomitą okazją do bezpośredniego spotkania z pracodawcami z branży medycznej i farmaceutycznej – poznania ofert pracy i możliwości rozwoju zawodowego.

Do tegorocznej edycji Targów zaproszonych zostało ponad 20 instytucji reprezentujących szerokie spektrum pracodawców: od publicznych szpitali, urzędów centralnych przez prywatne centra medyczne po firmy farmaceutyczne. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie targowym http://mtp.wum.edu.pl

Targi odbędą się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. ks. Trojdena 2a. Organizatorem Medycznych Targów Pracy jest Biuro Karier WUM.


 

Opublikowane: 2010.10.21

Problemy z dostępem do internetu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że problemy z dostępem do Internetu z naszych lokalizacji spowodowane są awarią łącz dostarczanych przez firmę NASK (operator łącz pomiędzy lokalizacjami WUM od 8 października 2010). Problemy pojawiły się w sobotę 16 października 2010 i od tego czasu łącza działają niestabilnie. Cały czas trwają prace nad usunięciem awarii.

Z poważaniem
Dział Informatyki


 

Data publikacji: 2010.10.21

Spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Osteoporozy

Stowarzyszenie Entuzjastów Zdrowej Kości z Konieczności STENKO, Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy IOF oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA organizują 23 października 2010 o godz. 11:00 spotkanie dla pacjentów, lekarzy i studentów kierunków medycznych. Organizatorzy zapraszają do Centrum Dydaktycznego WUM mieszczącego się przy ul. ks. Trojdena 2a.

Wiodącym tematem spotkania będzie osteoporoza, omawiana jako problem medyczny i społeczny. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania minutowego testu na osteoporozę, który wykaże, czy jest narażony na chorobę. Będzie także okazja porozmawiania ze specjalistami na temat profilaktyki osteoporozy.


 

Opublikowane: 2010.10.19

Kurs j. angielskiego dla pracowników

Centrum Językowe The Tower zaprasza na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „Rozwój kwalifikacji językowych pracowników warszawskich uczelni wyższych”. Rekrutacja do III edycji szkoleń rozpocznie się 4 listopada 2010. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.thetower.com.pl w zakładce projekty unijne. Formularz będzie aktywowany o godzinie 18:00. Rozpoczęcie szkoleń przewidziane jest na styczeń 2011, a zakończenie na lipiec 2011. Każdy zainteresowany pracownik powinien zgłosić się do projektu indywidualnie. Szczegółowe informacje.


 

Opublikowane: 2010.10.13

Spotkanie partnerskie dotyczące Konkursu KBBE 2011

Biuro Projektów informuje, że w dniach 13-15 października 2010 odbędzie się wirtualne spotkanie partnerskie dla osób poszukujących partnerów w ogłoszonym w lipcu br. Konkursie KBBE w obszarze „Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Termin zamknięcia konkursu to 25 stycznia 2011 roku. Konkurs ten wspiera przede wszystkim współpracę pomiędzy nauką a przemysłem. Naukowcy lub przedstawiciele przemysłu, którzy chcą złożyć poprawny wniosek konkursowy, winni w pierwszej kolejności stworzyć międzynarodowe konsorcjum badawcze.

W celu nawiązania oraz rozszerzenia możliwych form współpracy, jak i stworzenia niezbędnego konsorcjum do złożenia wniosku w ww. konkursie, punkty kontaktowe w Europie ( w tym KPK PB UE) organizują wirtualne spotkanie partnerskie (Virtual Brokerage Event), które ma ułatwić wszystkim beneficjentom nawiązanie międzynarodowych kontaktów w celu aplikowania o grant badawczo-rozwojowy. Podczas zaplanowanych sesji uczestnicy będą mieli możliwość poznania potencjalnych międzynarodowych/lokalnych partnerów i nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej.

Pomoc w nawiązaniu kontaktu i wsparcie w przypadku ewentualnych trudności oferuje Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE http://www.kpk.gov.pl

Zapraszamy Państwa do rejestracji/uaktualnienia profilu/bazy poszukiwania partnerów i określenia własnych potrzeb. Po to by wybrać optymalnego dla siebie partnera, prosimy wybrać maksymalnie 5 tematów zgodnych z zasadami konkursu KBBE 2011.

Aby wziąć czynny udział w spotkaniu partnerskim należy wprowadzić bądź uaktualnić swój profil (Expession of Interest – poszukuje koordynatora lub Partner Search-koordynator poszukuje partnerów) na stronie projektu BIO Net: http://www.ncp-bio.net


 

Opublikowane: 2010.10.13

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków na konkurs w Programie LUDZIE 7 PR

Biuro Projektów informuje, że 20 października Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) organizuje warsztaty dotyczące przygotowania wniosków w odpowiedzi na konkurs w Programie LUDZIE 7PR Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways.
Warsztaty organizowane przez KPK są adresowane do osób zainteresowanych przygotowaniem wniosku. Uczestnicy będą mieli możność zapoznania się ze strukturą wniosku, sposobem aplikowania, ocenami ekspertów oraz uczestniczenia w praktycznych ćwiczeniach.

Więcej szczegółów i możliwość rejestracji na spotkanie na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4139


 

Data publikacji: 2010.10.06

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Kapitał Ludzki.

Biuro Projektów informuje, że w terminie od 27 września 2010 r. do 25 października 2010 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Kapitał Ludzki.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać następujące typy projektów:

 • Staże i szkolenia praktyczne dla:
  • pracowników przedsiębiorstw – w jednostkach naukowych,
  • pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uczelni i – w przedsiębiorstwach.
 • Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.
 • Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out).
 • Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off i spin out.
 • Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu


 

Opublikowane: 2010.10.06

Debata „Jak poprawić sytuację zdrowotną matek i opiekę medyczną nad dziećmi w krajach rozwijających się?”

Fundacja Partners Polska i Partners for Democratic Change International zapraszają na debatę organizowaną w ramach projektu Nauka dla Pomocy Rozwojowej. Tym razem dyskusja będzie dotyczyć zdrowia reprodukcyjnego kobiet i opieki zdrowotnej nad dziećmi w krajach rozwijających się. Spotkanie odbędzie się 7 października 2010 o godz. 10.00 w Warszawie w gmachu MSZ przy al. J. Ch. Szucha 21 (Sala Lemkina).
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.promocjanauki.pl w zakładce Aktualności.
Program


 

Opublikowane: 2010.09.24

Pomysły – Starting Grants – warsztaty dla autorów wniosków

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje cykl szkoleń warsztatowych i konsultacji dla osób przygotowujących wnioski w ramach najbliższego konkursu dla początkujących naukowców (ERC-2011-StG). Zajęcia warsztatowe dla przedstawicieli nauk biologicznych i medycznych przygotowujących wnioski na 9 listopada 2010 r. odbędą się 26 października (godz. 10.00 – 13.00) w KPK (Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81). Program zajęć obejmie: szczegóły systemu EPSS, część administracyjną wniosku (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), jak i kwestie finansowe, a także omówienie uwag ekspertów odnoszących się do wniosków z poprzednich konkursów. Na zajęcia zapraszane są wyłącznie osoby przygotowujące wniosek do jesiennego konkursu, zarejestrowane w systemie EPSS. Zgłoszenia ze streszczeniem projektu należy przesyłać na adres: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – maksymalnie 15 osób – priorytet będą mieć naukowcy z rekomendacją dyrektora, rektora lub dziekana (jako wyraz zainteresowania władz instytucji goszczącej przyszły projekt). Mile widziani będą uczestnicy z własnymi laptopami. KPK zapewnia dostęp do internetu.


 

Opublikowane: 2010.09.24

Szkolenie początkujących naukowców

20 lipca 2010 w Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego UE został ogłoszony konkurs na sieci badawczo-szkoleniowe – Marie Curie Initial Training Networks (ITN). Termin zamknięcia konkursu to 26 stycznia 2011 r. Budżet konkursu wynosi ponad 313 milionów euro. Cel akcji to przede wszystkim poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców (w tym doktorantów) zarówno na rynku akademickim, jak i komercyjnym, a w dalszej perspektywie – popularyzacja zawodu naukowca wśród młodych ludzi na progu kariery zawodowej.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.kpk.gov.pl


 

Opublikowane: 2010.09.21

Polsko-Izraelski Konkurs na Projekty Badawczo-Rozwojowe

Biuro Projektów informuje, że Polska i Izrael ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji oraz znaczącego potencjału rynkowego.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pod adresem:
http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=785&Itemid=1

Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 listopada 2010 r.


 

Opublikowane: 2010.09.20

Rezerwacja miejsce parkingowych

Informujemy, że w związku z międzynarodową konferencją „Managing Innovation: Opportunities and challenges in implementing best practice solutions in innovation management in Poland and Central Europe”, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2010 r, parking przed budynkiem Centrum Dydaktycznego (od strony ul. ks. Trojdena) będzie dostępny wyłącznie dla uczestników konferencji.

– – – Biuro Informacji i Promocji


 

Data publikacji: 2010.09.16

Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2010 r.

Biuro Projektów przypomina o trwającym naborze wniosków w ramach IV edycji konkursu MNiSW „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2010 r.” Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych (wnioskodawców), które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.
W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

Wnioski w konkursie można składać do 30 września.


 

Data publikacji: 2010.09.16

Jak skorzystać z funduszy 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej?

Biuro Projektów informuje, iż w dniu 19 października br., w godzinach 10:00-14:30, Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje dzień informacyjno-szkoleniowy poświecony funduszom 7. Programu Ramowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wszyscy zainteresowani będą mieli szansę poznać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co to jest 7. Program Ramowy UE?
 • Czy tu są jakieś pieniądze?
 • Kto może aplikować?
 • Jakie mam szanse i co mogę zyskać?
 • Jaki jest mój cel? Jak mam go zrealizować?
 • Od czego zacząć? Gdzie szukać? Na co zwracać uwagę?
 • Jakie są cechy dobrego pomysłu?
 • Gdzie szukać wsparcia?
 • Kiedy nie należy przystępować do 7PR?
 • Jakie można popełnić błędy?

Miejsce spotkania: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B Ilość miejsc ograniczona, rejestracja wyłącznie na stronie internetowej KPK


 

Opublikowane: 2010.09.16

Brak dostępu do systemów informatycznych WUM oraz brak zasilania w energię elektryczną w piątek 17.09.2010

W związku z koniecznością podłączenia nowego kabla zasilającego oraz związanego z tym odłączenia zasilania w budynku Rektoratu, Centrum Dydaktycznego oraz ZIAM, planowane jest wyłączenie wszystkich systemów informatycznych WUM umiejscowionych w Rektoracie WUM, jak i wyłączenie urządzeń zapewniających dostęp do Internetu dla wszystkich lokalizacji WUM w dniu 17.08.2010 r. (piątek) od godziny 16:00 na czas ok. 6-7 godzin.

Wyłączenie zasilania budynku Rektoratu, Centrum Dydaktycznego oraz ZIAM w energię elektryczną planowane jest w dniu 17.09.2010 r. (piątek) od godziny 17.30. Przywrócenie zasilania planowane jest na 21.00 tego samego dnia.

Prosimy o dopilnowanie i wyłączenie komputerów i wszelkich urządzeń elektrycznych w budynku Rektoratu, Centrum Dydaktycznego oraz ZIAM przez wyjściem z pracy. Pozostawienie włączonego komputera może spowodować utratę danych, jak również jego uszkodzenie.

– – – Dział Informatyki


 

Data publikacji: 2010.09.10

Zgłoszenia tematów do Work Programme 2012, w ramach 7. Programu Ramowego

Komitet Programowy „Zdrowie” w 7. Programie Ramowym rozpoczyna przygotowania do opracowania Work Programme 2012, czyli m.in. tematyki konkursów, które zostaną ogłoszone w 2011 roku.
W przypadku chęci zgłoszenia przez jednostki WUM jakiegoś tematu, należy wypełnić formularz i przesłać go w wersji elektronicznej na adres Biura Projektów WUM (www.projekty@wum.edu.pl ).
Bardzo prosimy o zgłaszanie tematów w terminie do 1 października 2010r.

Formularz jest dostępny na stronie www.kpk.gov.pl/p/pliki/11195

Szczegółowych informacji udziela Ewa Szkiłądź: tel. 22 828 74 83 wew. 251, e-mail: ewa.szkiladz@kpk.gov.pl


 

Data publikacji: 2010.09.10

7 PR w obszarze Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia – relacja z dnia informacyjnego oraz spotkania brokerskiego on-line

Biuro Projektów informuje, iż dnia 13 września br. w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie w obszarze Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia w 7 PR.
W spotkaniu weźmie udział 500 uczestników z rożnych krajów. W związku z tym, iż wiele osób nie może być obecnych na miejscu, Komisja Europejska umożliwia oglądanie relacji ze spotkania on-line. Relacja będzie dostępna pod adresem: http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=991de292e76f74f3c285b3f6d57958d5
Nagranie ww. wydarzenia będzie dostępne pod wskazanym adresem przez kolejne 2 tygodnie, do ok. 27 września br.
Aktualny program spotkania znajduje się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/pliki/plik.html?id=11209
Zapraszamy do oglądania relacji.


 

Data publikacji: 2010.09.02

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”

Biuro Projektów informuje, iż Ośrodek Przetwarzania Informacji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet I. „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii”, Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”

W ramach Poddzialania 1.3.2 przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 października 2010 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (http://www.opi.org.pl)


 

Data publikacji: 2010.08.31

Rekrutacja na studia doktoranckie prowadzone przez Studium Medycyny Molekularnej.

Studium Medycyny Molekularnej ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie, które rozpoczną się w roku akademickim 2010/2011. O przyjęcie na studia w zakresie medycyny molekularnej mogą się ubiegać absolwenci medycyny, biologii, farmacji i nauk pokrewnych.
Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów do 30 września 2010 r. drogą elektroniczną (smm@wum.edu.pl) oraz w wersji papierowej do sekretariatu Studium Medycyny Molekularnej (Rektorat, pok. 623, tel. 22/57-20-558). Rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną odbędą się w 26 października 2010 r. Szczegóły na temat zasad rekrutacji dostępne są na stronie www.smm.edu.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.


 

Data publikacji: 2010.08.20

Nabór wniosków do programu POMOST

Biuro Projektów informuje, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła w II edycji programu POMOST nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet I. „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”.

O udział w programie POMOST mogą ubiegać się rodzice-naukowcy wychowujący dzieci do lat czterech ( w przypadku porodu mnogiego lub adopcji dziecka – do lat siedmiu) oraz kobiety w ciąży prowadzące badania naukowe w niebezpiecznych dla zdrowia warunkach, finansowane ze źródeł zewnętrznych jednostki.

W programie POMOST, ramach grantu dla rodziców-naukowców, finansowane są najlepsze projekty badawcze na poziomie 140 000 zł rocznie. W zakresie wsparcia dla kobiet w ciąży finansowane jest w okresie do trzech miesięcy po porodzie, zatrudnienie asystenta.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 października 2010r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (www.fnp.org.pl)


 

Data publikacji: 2010.08.20

Nabór wniosków do programu HOMING PLUS

Biuro Projektów informuje, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła w II edycji programu HOMING PLUS nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet I. „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”.

O udział w programie HOMING PLUS mogą ubiegać się naukowcy ze stopniem doktora, którzy niedawno wrócili do kraju, jak również kandydaci, którzy planują powrót do pracy naukowej w Polsce. Wnioski o dofinansowanie mogą być również składane przez młodych naukowców innych narodowości zainteresowanych odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 października 2010r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (www.fnp.org.pl)


 

Data publikacji: 2010.08.19

Autonomiczna witryna II Wydziału Lekarskiego

Dział Informatyki WUM we współpracy z II Wydziałem Lekarskim zrealizował autonomiczną witrynę internetową II WL, dostępną pod adresem www.2wl.wum.edu.pl. Witryna Wydziału jest zbudowana podobnie jak witryny jednostek Uczelni i będzie redagowana przez Dziekanat II WL, w dwóch wersjach językowych.

Polskojęzyczna część witryny składa się z dwóch sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale – oraz bloku, w którym są publikowane informacje przeznaczone dla studentów kierunków: lekarskiego i fizjoterapii. Wersja anglojęzyczna witryny przedstawia ofertę Oddziału Nauczania w Języku Angielskim; skierowana jest do studentów English Division i kandydatów na studia w j. angielskim.

Witryna jest wyposażona w podręczne linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak poczta elektroniczna i Portal SSL-VPN. Zawiera także linki do typowo studenckich portali i stron, m.in. witryny Działu Obsługi Studentów.

– – – Dział Informatyki

 


 

Data publikacji: 2010.08.19

Debata na temat chorób zakaźnych w krajach rozwijających się

Fundacja Partners Polska i Partners for Democratic Change International zapraszają na debatę: „Malaria, AIDS, gruźlica. Jak powstrzymać rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych ?” Spotkanie odbędzie się 9 września. Kluczowymi pytaniami postawionymi podczas debaty będą:
Jakie choroby zakaźne są problemem na obszarach, na których działają polskie organizacje dostarczające pomoc rozwojową?
Jakie strategie walki z chorobami zakaźnymi są skuteczne? Jaka pomoc jest potrzebna?
Jak przygotować się do pracy w krajach rozwijających się? Co należy wiedzieć przed wyjazdem do tropiku?
Szczegółowe informacje.


 

Data publikacji: 2010.08.18

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa nieczynna w dniach 20.08 – 3.09.2010

W związku z okresem urlopowym, Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej informuje, iż w dniach 20.08 – 03.09.2010 zostaje zawieszona obsługa finansowo-księgowa KZP. Nie zostało wstrzymane przyjmowanie wniosków o przyznanie pożyczki. Dokumenty można składać w pokoju 323 ( III p. budynek Rektoratu).


 

Data publikacji: 2010.08.09

Nowy konkurs w ramach funduszy europejskich – nabór wniosków do programu Team

Biuro Projektów informuje, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I. „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”.

O udział w programie mogą starać się liderzy zespołów naukowych (pracujących w obszarach tematycznych BIO, INFO i TECHNO), którzy zamierzają zatrudnić w swoich zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów i młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego).

Finansowaniu w ramach programu podlegają imienne stypendia naukowe dla członków zespołu oraz grant badawczy, którego ostateczna kwota uzależniona jest od liczby młodych naukowców pracujących w zespole.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2010 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl


 

Data publikacji: 2010.08.06

„Skomplikowane i proste” – konkurs na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza konkurs na najlepszy artykuł popularnonaukowy – „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Na autorów najciekawszych artykułów czekają nagrody pieniężne, rzeczowe i wycieczki. Zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników lub badania, w których brali oni udział. Szczegółowe informacje na jego temat konkursu są dostępne na stronie: http://beta.forumakademickie.pl/konkurs/.


 

Data publikacji: 2010.08.05

Nagrody WHO

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informuje, iż Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia zawiadomił o możliwości zgłaszania kandydatów do następujących nagród:

 1. Nagroda Fundacji Zdrowia Rodziny Ihsana Dogramaci – przyznawana osobie prywatnej za zasługi na polu medycyny rodzinnej,
 2. Nagroda Sasakawy – przyznawana osobie prywatnej, instytucji lub organizacji pozarządowej za przykłady wyjątkowo innowacyjnej działalności w dziedzinie podniesienia poziomu zdrowia lub podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. Nagroda Fundacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich – przyznawana osobie prywatnej, instytucji lub organizacji pozarządowej za wybitne zasługi w poprawie poziomu zdrowia,
 4. Nagroda Państwa Kuwejt za badania w zakresie promocji zdrowia – przyznawana osobie prywatnej, instytucji lub organizacji pozarządowej za osiągnięcia badawcze w dziedzinie promocji zdrowia,
 5. Nagroda Pamięci Dr. Lee Jong–Wook w dziedzinie zdrowia publicznego – przyznawana osobie prywatnej, instytucji lub organizacji pozarządowej za wybitne zasługi w zakresie zapobiegania, leczenia i kontroli HIV/AIDS, badań kontroli nad chorobami zakaźnymi lub kontroli nad „zaniedbanymi chorobami tropikalnymi”.

Do każdej nagrody kraje członkowskie mogą nominować tylko jednego kandydata.
Nagrody zostaną przyznane podczas 64. sesji Światowego Zgromadzenia w maju 2011 roku w Genewie.
W przypadku chęci zgłoszenia kandydata/kandydatów do ww. nagród należy przekazać do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nazwiska osoby nominowanej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2010 r.(również w wersji elektronicznej na adres a.mieczkowska@mz.gov.pl).
Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o nagrodach wraz z formularzami zgłoszeniowymi do pobrania znajdują się na stronie: www.who.int/governance/awards

Wnioski dotyczące nagród wymienionych w pozycjach 4 i 5 winny być składane do Działu Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 20 sierpnia 2010 r.


 

Data publikacji: 2010.08.04

Wycieczka do Chorwacji

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje w dniach 7.09 – 18.09 2010 wycieczkę do Chorwacji. Miejscem pobytu będzie Crikvenica – miejscowość uzdrowiskowa nad zatoką Kvanerską, położona kilkadziesiąt kilometrów od Rijeki. Koszt wyjazdu to 1400 PLN. Szczegółowe informacje.


 

Data publikacji: 2010.07.13

Informacja o zmianie organizacji pracy w okresie upałów

W nawiązaniu do decyzji Kanclerz Małgorzaty Kozłowskiej Dział Personalny informuje, że ze względu na wysokie temperatury i związaną z tym zwiększoną uciążliwość wykonywania pracy, kierownicy jednostek organizacyjnych administracji i obsługi mogą podejmować decyzje o czasowej zmianie organizacji pracy.

Zmiana ma polegać na wyznaczeniu innych, niż określone w regulaminie, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracowników poszczególnych jednostek. I tak, dzień pracy może trwać np. od godz. 6.00 do godz. 14.00.

Czas pracy nie ulega przy tym skróceniu. Nie ulegają zmianie również godziny funkcjonowania jednostek, które powinny być dostępne dla interesantów pomiędzy godziną 8.00 a 16.00.

Skrócenie czasu pracy jest wskazane u osób cierpiących na schorzenia, przy których wysokie temperatury mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia a także u kobiet w ciąży.

Kierownicy jednostek organizacyjnych powinni także zadbać o dostępność wody pitnej dla pracowników. Zaopatrzenie w wodę koordynuje Dział Ochrony Pracy i Środowiska (tel. (22) 57 20 884).

Informację o zmianach w organizacji pracy w wym. okresie należy przesyłać na adres: iwona.czuj@wum.edu.pl lub ewa.kaczmarek@wum.edu.pl.


 

Data publikacji: 2010.07.09

Mieszkanie WUM do wynajęcia

Informujemy, że Uczelnia dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym w budynku przy
ul. Grójeckiej 69 o powierzchni 29,8m2.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków do Kanclerza WUM do dnia
9 sierpnia 2010r. włącznie.

Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom WUM


 

Data publikacji: 2010.07.02

Remont w Domu Medyka

W związku z remontem Domu Medyka Sekretariat Organizacji Studenckich 5–go lipca zostanie przeniesiony do budynku ZIAM przy ul. Żwirki i Wigury 81 (pok. 23). Pani Ewa Kondratowicz będzie dostępna pod numerem telefonu: (22) 57 20 518.


 

Data publikacji: 2010.07.01

Nowy konkurs w ramach funduszy europejskich – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

Biuro Projektów informuje, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe.

Celem Działania jest zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo–rozwojowej. Wsparcie obejmie inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym: budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury naukowo – badawczej jednostek naukowych i szkół wyższych oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 lipca 2010 r. o godzinie 16.00.

Szczegółowe informacje na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych lub w Biurze Projektów WUM.


 

Data publikacji: 2010.06.30

Nabór w ramach programu WELCOME

Biuro Projektów informuje, iż Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór do ostatniej edycji programu WELCOME, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W ramach programu finansowane są projekty badawcze w dziedzinach Bio, Info, Techno, realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych. Do udziału w programie zapraszani są naukowcy – obcokrajowcy lub Polacy powracający do kraju z zagranicy, którzy prowadzić będą w Polsce projekty m.in. we współpracy z młodymi badaczami.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 października 2010 r.
Bliższe informacje na temat programu można uzyskać na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: FNP


 

Data publikacji: 2010.06.21

Bezpłatne szkolenia dotyczące komercjalizacji badań.

Firma Investin zaprasza na dwa szkolenia, które zostaną zorganizowane w ramach projektu „Platforma HI-TECH. System Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w Zaawansowane Technologie”. Spotkania odbędą się 24 i 25 czerwca.
Tematem pierwszego szkolenia będzie: „Komercjalizacja wyników badań stosowanych”(szczegółowe informacje),
natomiast drugiego „Tworzenie spółek spin-off/out przez naukowców”(szczegółowe informacje).


 

Data publikacji: 2010.06.18

Debata na temat milenijnych celów rozwoju.

Fundacja Partners Polska i Parters for Democratic Change zapraszają do udziału w debacie Współpraca międzysektorowa na rzecz ograniczenia umieralności dzieci w krajach rozwijających się. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca w Warszawie.
Debata ma na celu zaprezentowanie środowisku naukowemu problemów krajów ubogich, w których Polska prowadzi działania pomocowe. Szczegółowe informacje.


 

Data publikacji: 2010.06.11

Konkurs o nagrodę Złotej Kukułki

Autorzy prac, które spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem międzynarodowego środowiska naukowego, mogą się ubiegać o nagrodę Złotej Kukułki czyli nagrody specjalnej Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pismo Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Prof. Sławomira Majewskiego w sprawie przyznawania nagrody Złota Kukułka.


 

Data publikacji: 2010.06.10

Wyłączenie parkingu przy Centrum Dydaktycznym

Informujemy, że w dniu 11 czerwca, od rana do odwołania, wyłączony będzie parking przy Centrum Dydaktycznym WUM od strony ul. ks. Trojdena. Pracownicy i studenci mogą korzystać z pozostałych części parkingu.


 

Data publikacji: 2010.06.09

Blokada połączeń przychodzących w telefonach, których numery zaczynają się 57 20

Informujemy, iż w dniach 10, 11 i 15 czerwca 2010 r., w podanych niżej godzinach, nie będą realizowane zewnętrzne połączenia przychodzące z telefonami, których numery zaczynają się na 57 20.
dnia 10 i 15 czerwca – od godz. 7.00 do 11.00
dnia 11 czerwca – od godz. 7.00 do 16.30


 

Data publikacji: 2010.06.09

Obóz w Grecji

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM zaprasza na obóz, którego celem jest czynny wypoczynek. Wyjazd odbędzie się w dniach 7 – 18 lipca. Koszt obozu to 1 499 PLN. Szczegółowe informacje.


 

Data publikacji: 2010.06.09

Spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP Bronisławem Komorowskim

Społeczny Medyczny Komitet Poparcia Kandydatury Marszałka Bronisława Komorowskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza Społeczność Akademicką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na spotkanie z Kandydatem, które odbędzie się 11 czerwca 2010 r. (piątek) o godz. 12:00 w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM (wejście główne od ul. ks. Trojdena 2a).


 

Data publikacji: 2010.06.02

Wycieczka do Włoch

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM organizuje w dniach 5 – 16. 09 wyjazd do Włoch. Uczestnicy wycieczki odwiedzą miedzy innymi: Wenecję, Rzym i Neapol. Cena wyjazdu to ok. 1850 PLN. Szczegółowe informacje.


 

Data publikacji: 2010.06.01

Konkurs „Granty na granty – 2010” ogłoszony

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił tegoroczną edycję konkursu „Granty na granty”, przeznaczonego dla jednostek naukowych zamierzających stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot. Szczegóły konkursu oraz formularz wniosku znajdują się na stronie MNiSW lub na stronie Biura Projektów WUM w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


 

Data publikacji: 2010.06.01

Zaproszenie na Dzień Informacyjny dotyczący nowej edycji konkursów 7.PR – WSPÓŁPRACA

Biuro Projektów WUM, w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, zaprasza na Dzień Informacyjny Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA (COOPERATION) 7. Programu Ramowego. Spotkanie ma na celu przedstawienie tematów nowych konkursów w ramach Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA (COOPERATION) – 2011 w obszarach: zdrowie, żywność, rolnictwo i biotechnologia.

DZIEŃ INFORMACYJNY odbędzie się 22 czerwca br. w nowej siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie. Ze względów organizacyjnych rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa.

Programu spotkania oraz rejestracja on-line znajdują się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4029


 

Data publikacji: 2010.06.02

Nabór recenzentów wniosków stypendialnych

W ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” w dniach od 14 czerwca do 9 lipca odbędzie się konkurs, podczas którego zostaną wyłonieni recenzenci wniosków stypendialnych. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych udziałem w konkursie znajdują się na stronie internetowej projektu www.doktoranci.dolnyslask.pl


 

Data publikacji: 2010.05.30

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej organizuje kolejną, XXXVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Celem konkursu jest upowszechnienie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy, poprzez udoskonalanie stosowanych rozwiązań lub wprowadzanie nowych, mających zastosowanie w praktyce. Szczegółowe informacje na stronie http://www.ciop.pl/35564. Dodatkowych wyjaśnień udziela pan Alfred Brzozowski tel.: 22 623 36 84 faks: 623 32 64 , e-mail – albrz@ciop.pl


 

Data publikacji: 2010.05.28

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2010 roku Dział Fotomedyczny oraz Oficyna Wydawnicza nie będą świadczyły usług.


 

Data publikacji: 2010.05.25

Festiwal Nauki w Jabłonnie – 18 i 19 września

Dom Zjazdów i Konferencji PAN już po raz ósmy organizuje Festiwal Nauki w zespole parkowo-pałacowym w Jabłonnie. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkie jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Propozycję do programu należy przesłać e-mailem na adres marketing@palacjablonna.pl lub faksem 774 48 62, 782 44 33 w.140.


 

Data publikacji: 2010.05.19

40. konkurs MNiSzW na realizację projektów badawczych własnych

Dział Nauki informuje, że w dniu 31 lipca 2010 roku upływa termin naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych, habilitacyjnych i promotorskich w ramach 40. konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski należy sporządzić w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl), a następnie wydrukować, podpisać oraz złożyć w trzech egzemplarzach, do dnia 16 lipca 2010 roku w Dziale Nauki (pok. 419a, 427, 428). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie w sprawie utrzymania planowanej do zakupu aparatury , jeżeli takowy zakup jest planowany (Zarządzenie nr 38/2009, Rektora WUM, z dnia 18 maja 2009).

Po weryfikacji formalnej i akceptacji przez Władze Uczelni, wnioski składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF oraz w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2010. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii formalnych, istnieje możliwość skonsultowania się z Działem Nauki tel.: 57-20-300(307/309/359/ 383/466). Zachęcamy również do kontaktowania się z Departamentem Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


 

Data publikacji: 2010.05.17

Konkurs stypendialny L´Oréal Polska

Rozpoczęła się X edycja konkursu o stypendium naukowe L´Oréal Polska dla Kobiet i Nauki. Młode badaczki mogą wysłać swoje zgłoszenie do 31 lipca 2010 r. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl.


 

Data publikacji: 2010.05.17

Konkurs Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Dział Nauki informuje, że Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłosił konkurs na wyróżniające się prace naukowe w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji. Brane są pod uwagę prace opublikowane w 2009 roku.

Nagrody naukowe Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk są wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia badawcze, wyrażone publikacjami naukowymi ww. dziedzinach. Przyznawana jest jedna nagroda w kategorii indywidualnej i jedna w zespołowej. Wnioski zgłaszają członkowie Komitetu, rektorzy szkół wyższych i rady naukowe jednostek uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych. Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jednego kandydata do nagrody w danej kategorii. Wnioski nie mogą dotyczyć członków Komitetu.

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków w Dziale Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 21 maja 2010.
Zgłoszenie winno zawierać krótkie uzasadnienie, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności problematyki oraz poprawności metodologicznej. Do wniosku należy dołączyć dzieło będące przedmiotem wystąpienia. W przypadku wniosku o nagrodę zespołową należy przedstawić procentowy udział poszczególnych autorów.

Regulamin dotyczący nagród dostępny jest na stronie internetowej Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk: www.krkfis.pan.pl.


 

Data publikacji: 2010.05.13

Kurs j. angielskiego dla pracowników

Centrum Językowe The Tower zaprasza na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „Rozwój kwalifikacji językowych pracowników warszawskich uczelni wyższych”. Szczegółowe informacje.


 

Data publikacji: 2010.05.13

Akcja Kobiety w Czerwieni

15 maja studenci WUM zrzeszeni w IFMSA Poland przeprowadzą akcję służącą podniesieniu świadomości społecznej na temat chorób układu krążenia.

W ramach przedsięwzięcia, w Galerii Handlowej Bemowo studenci będą bezpłatnie badać poziom glikemii, wyznaczać BMI i mierzyć wysokość ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto będą udzielać porad na temat zdrowego trybu życia, zwłaszcza zaś odpowiedniej diety i aktywności fizycznej. Wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie badania i w jakim wieku należy wykonać, aby efektywnie kontrolować zmiany zachodzące w organizmie.

Więcej informacji o IFMSA – Poland na stronie http://ifmsa.pl/


 

Data publikacji: 2010.05.12

Ankieta dla pracowników dot. zakupu oprogramowania EndNote X3

Uprzejmie prosimy pracowników WUM, którzy są zainteresowani korzystaniem z programu EndNote X3 (wspierającym proces pisania prac naukowych, przygotowania referencji i zarządzania bibliografią) o udział w poniższej ankiecie – decyzja o zakupie uzależniona jest od liczby użytkowników zainteresowanych programem.

Więcej o programie EndNoteX3Data publikacji: 2010.05.05

Konkurs fotograficzny 

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem w imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do trzeciej edycji konkursu fotograficznego organizowanego w ramach projektu „Nauka w obiektywie”.

Hasło przewodnie tegorocznego konkursu to: „Nauka – świat bez granic”. Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich pracowników i studentów uczelni oraz instytucji naukowych, którzy biorą lub w przeszłości brali udział w badaniach naukowych realizowanych za granicą lub we współpracy z partnerem zagranicznym. Organizatorzy zapewniają:

 • cenne nagrody główne i rzeczowe w wyróżnionych kategoriach, przyznawane przez Jury składające się z profesjonalistów z dziedziny fotografii;
 • organizację wernisażu w Muzeum Śląskim na jesieni br;
 • organizację wystaw w Muzeum Śląskim (wystawa typu out door); w hali odlotów Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach; w Bibliotece Śląskiej i in.;
 • bezpłatny katalog wystawy z wszystkimi wyróżnionymi do ekspozycji fotografiami;
 • możliwość umieszczenia fotografii w kalendarzu promocyjnym UŚ na rok 2011 i innych materiałach promocyjnych Biennale Fotograficznego z każdorazowym wskazaniem autora fotografii.

W roku bieżącym po raz pierwszy projekty i fotografie można zgłaszać internetowo za pomocą formularza zgłoszeniowego. Zdjęcia wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego do 15 maja 2010 roku.

Więcej informacji


 

Data publikacji: 2010.04.30

STYPENDIUM w JAPONII w Hamamatsu University School of Medicine

Okres pobytu: min 3 mies. – max 12 mies.
Stypendium musi rozpocząć się między 1 sierpnia a 30 listopada 2010

Osoba zakwalifikowana będzie otrzymywała stypendium rządu japońskiego w wysokości: 80.000 – JPY miesięcznie oraz dodatkowo 80.000 JPY jednorazowo.

Prosimy o PILNE zgłaszanie się do DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ WUM:

 • Doktorantów I i II Wydziału Lekarskiego
 • Znajomość języka angielskiego (min. FCE – poziom B2)
Termin zgłoszenia: 5 maja 2010

Kontakt:
Dział Współpracy z Zagranicą
Rektorat, pok. 308, tel: 22-572 03 70 lub 22-572 03 60


 

Data publikacji: 2010.04.28

Sprawozdanie z działalności Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2009/2010

Biuro Obsługi Działalności Podstawowej uprzejmie przypomina o konieczności złożenia sprawozdania z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN) w roku akademickim 2009/2010.

Nieprzekraczalny termin to 30 maja 2010 r.

Sprawozdania należy złożyć:

 • w formie dokumentu sygnowanego przez Opiekuna SKN, do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ( Rektorat, pok. 215 lub 217; kontakt Beata Jadacka tel. 57 20 217); dodatkowo należy dołączyć wersję elektroniczną wykazu członków SKN
 • w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres: sprawozdaniaskn@gmail.com

 

Data publikacji: 2010.04.23

Wykład „Plagiat.pl na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Po co studentom system antyplagiatowy?”

Plakat


 

Data publikacji: 2010.04.23

Warsztaty dla doktorantów WUM

Biuro Projektów zaprasza doktorantów WUM na warsztaty dotyczące pozyskiwania środków unijnych.

Zajęcia odbędą się 27 kwietnia (wtorek) w sali nr 316 (budynek Rektoratu) o godzinie 16:00. Spotkanie zostało przygotowane na wniosek Samorządu Doktorantów.
Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Projektów Badawczych UE oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.


 

Data publikacji: 2010.04.22

Rezerwacja parkingu

Informujemy, ze w związku z akcją poboru krwi, która odbędzie się 26 kwietnia, pierwsza część parkingu przed budynkiem Centrum Dydaktycznego będzie zarezerwowana. 8 miejsc objętych rezerwacją znajduje się za parkingiem dla osób niepełnosprawnych. Od rana do godz. 15.00 samochody będą kierowane na dalsze stanowiska . Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszaniu się po parkingu.


 

Data publikacji: 2010.04.21

Międzynarodowy dzień informacyjny i spotkanie brokerskie –
8 czerwca 2010 r.

Biuro Projektów WUM zaprasza na Open Information Day and Brokerage Event for „HEALTH” in the 7th Framework Program (FP7).

Organizatorami tego wydarzenia są Komisja Europejska i HEALTH-NCP-NET. Szczegółowe informacje.


 

Data publikacji: 2010.04.15

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z uroczystościami żałobnymi, które odbędą się w dniu 17 kwietnia 2010 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie, zajęcia na Kursie Przygotowawczym zostają przeniesione na dzień 24 kwietnia 2010 r.


 

Data publikacji: 2010.04.14

Konkurs o Nagrodę Naukową im. prof. E. Mikulaszka

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział naukowcy do 35 roku życia, którzy są autorami prac doświadczalnych z zakresu mikrobiologii, bakteriobiologii, immunologii, wirusologii i mykologii. Brane są pod uwagę prace opublikowane w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagród. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody: I stopnia – 2 tys. zł, II stopnia 1,5 tys. zł, III stopnia – 1 tys. zł. Prace należy zgłaszać do 31 maja. Regulamin konkursu na stronie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów www.microbiology.pl.


 

Data publikacji: 2010.04.09

Seminarium „Czy Islam Stanowi Zagrożenie dla Polski”

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya zaprasza na Seminarium, podczas którego będzie można zapoznać się z rzeczywistą nauką islamu. Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie mieszczącej się przy ul. Dobrej 56/66 (sala 316, piętro III)

Program:

 • 17:00 Powitanie/Recytacja Świętego Koranu z polskim tłumaczeniem
 • 17:10 „Czy islam stanowi zagrożenie dla Polski” – wykład (w j. polskim i angielskim) poprowadzi Ataul Mujeeb Rashed – Imam meczetu w Londynie
 • 18:00 Pytania i odpowiedzi – sesja w j. polskim i angielskim
 • 18:30 Komentarz pana dr. Marka Szopskiegio
 • 18:45 Uwagi wygłoszone przez gościa honorowego
 • 19:00 Poczęstunek i pożegnanie

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w Seminarium proszone są o telefoniczne potwierdzenie obecności:

Kontakt:

K. Chojnowska 609 976 612 w 10:00 – 15:00
K. Kalata 500 800 902 w godz. 10:00 – 15:00
K. Zubair 661 398 355 w godz. 10:00 – 15:00 ( tylko w j. angielskim)


 

Data publikacji: 2010.04.08

Ranking działalności naukowej jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dział Nauki uprzejmie informuje, że zakończono prace związane z podsumowaniem wyników Ankiety zbiorczej działalności naukowej jednostek WUM za rok 2009. Zapraszamy do zapoznania się z Rankingiem klinik i zakładów WUM sporządzonym na podstawie zgromadzonych danych. Ranking dostępny jest na stronach Portalu SSL–VPN WUM


 

Data publikacji: 2010.04.08

X Jubileuszowa Konferencja OSOZ

W dniach 22-23 kwietnia, w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się X Jubileuszowa Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ). Hasło pierwszego dnia Konferencji to „Wszystko dla pacjenta”. Tematyka poszczególnych prelekcji będzie dotyczyła serwisów informacyjnych dla beneficjentów systemu, internetowych kont zdrowotnych, kart pacjenta i programów lojalnościowych. Drugiego dnia przewidziano bezpłatne sesje szkoleniowe. Zwieńczeniem Konferencji będzie uroczysta Gala Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Szczegółowe informacje na stronie: www.osoz.pl/konf


 

Data publikacji: 2010.04.08

Logo

CENTRUM BIOSTRUKTURY
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rada Naukowa Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


ma zaszczyt zaprosić
na Sympozjum poświęcone pamięci

Profesora Kazimierza Ostrowskiego

które odbędzie się

28 kwietnia 2010 r. o godzinie 11.00, w Sali Wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza
w budynku Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

przy ul. Chałubińskiego 5

Program


 

Data publikacji: 2010.04.06

Rekrutacja do Studium Medycyny Molekularnej

Studium Medycyny Molekularnej ogłasza nabór na czteroletnie Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie medycyny Molekularnej. Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2010.

Dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej należy dostarczyć do sekretariatu Studium mieszczącego się przy ul. Żwirki i Wigury 61 w pokoju 623 (02–091 Warszawa), adres e-mail – smm@wum.edu.pl Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter ogólnopolskiego konkursu. Rekrutacja przeprowadzana jest w języku angielskim i składa się z dwóch etapów. W I etapie oceniane są projekty badawcze, w II – autorzy najlepszych projektów zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną do Warszawy. Szczegółowe wymagania wobec kandydatów oraz spis niezbędnych dokumentów określają Zasady Przyjęć na MŚSD dostępne na stronie internetowej www.smm.edu.pl.


 

Data publikacji: 2010.04.06

Nabór na stanowisko Postdoc Researcher w Japońskim Instytucie Badań nad Chemią i Fizyką (RIKEN)

Ambasada RP w Japonii informuje, iż w okresie od 1 kwietnia do 28 maja br. Instytut Badań nad Chemią i Fizyką (RIKEN), prowadzi nabór na stanowisko Postdoc Researcher 2011. Instytut, uznawany za jeden z czołowych ośrodków naukowych w Japonii, prowadzi badania z zakresu: fizyki, chemii, biologii, medycyny, inżynierii oraz innych dziedzin nauki. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodatkowe informacje na stronach: www.riken.jp/fpr i http://www.riken.go.jp/engn

Adres kontaktowy: fpr@riken.jp

Więcej informacji o studiach technicznych oraz konkursach i stypendiach w Japonii na stronie Ambasady RP: www.tokio.polemb.net, http://www.tokio.polemb.net/index.php?document=438


 

Data publikacji: 2010.04.02

Konkurs „BioIDEA”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu dotyczącego badań naukowych, wynalazków, innowacyjnych pomysłów, produktów i inicjatyw z dziedziny nauk przyrodniczych (life science), który posiada potencjał komercyjny. W konkursie mogą wziąć udział doktorzy lub studenci studiów doktoranckich i magisterskich kierunków takich jak: biotechnologia, chemia, biologia, medycyna, farmacja i innych nauk przyrodniczych. Zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia. Zwycięzca otrzyma 10 tys. euro w formie umowy preinkubacyjnej, która umożliwi zrealizowanie projektu. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.jciventure.pl/bioidea/index.php


 

Data publikacji: 2010.04.02

7Program Ramowy – warsztaty dla biologów i medyków

W dniu 16 kwietnia br. w biurze Krajowego Punktu Kontaktowego odbędzie się szkolenie „7PR dla biologów i medyków – warsztaty dla początkujących”. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z serwisem informacyjnym CORDIS, dokumentacją konkursową i systemami finansowania projektów. Przedstawione zostaną także sposoby poszukiwania partnerów do projektu i dołączenia się do tworzonych konsorcjów. Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie laptopów, które ułatwią pracę podczas zajęć. Wszyscy zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o kontakt maliowy lub telefoniczny do dnia 12 kwietnia z panią Joanną Niedziałek: joanna.niedzialek@kpk.gov.pl, tel. (+48) 22 828 74 83 wew. 254.

Agenda spotkania


 

Data publikacji: 2010.03.26

7. PR – Nowe Konkursy w Programie Szczegółowym LUDZIE

Biuro Projektów zawiadamia, że od dnia 17 marca można składać wnioski projektowe w konkursach dla doświadczonych indywidualnych naukowców ogłoszone w ramach Programu Szczegółowego LUDZIE 7. Programu Ramowego UE. Poniżej lista konkursów:

Wnioski można składać do dnia 17 sierpnia br. do godziny 17:00 brukselskiego czasu lokalnego. Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku oraz linki do systemu elektronicznej aplikacji EPSS na stronach konkursów dostępne są w serwisie CORDIS pod adresem:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

Biuro Projektów ponadto informuje, że dnia 18 maja 2010 Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie dotyczące możliwości rozwoju kariery indywidualnego naukowca w ramach Programu Szczegółowego LUDZIE oraz przygotowania wniosków projektowych.


 

Data publikacji: 2010.03.16

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – nowe konkursy MNiSW

Biuro Projektów WUM informuje, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ogłasza trzy konkursy zamknięte na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Priorytetu IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Poniżej kwoty na dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych konkursów oraz terminy składania wniosków:
Konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2010: 400 000 000 PLN, od 15 marca do 22 kwietnia 2010 r.
Konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2010: 250 000 000 PLN, od 15 marca do 11 maja 2010 r.
Konkurs nr 3/POKL/4.1.1/2010: 50 000 000 PLN, od 15 marca do 22 kwietnia 2010 r.

Dokumentacje konkursowe wraz z załącznikami znajdują się na stronie MNiSW Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektów WUM: projekty@wum.edu.pl


 

Data publikacji: 2010.03.16

Konkurs na projekt badawczy

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny ogłosiła konkurs na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Temat konkursu to „Prace oryginalne wnoszące istotne wartości do medycyny i farmacji”. Finansowaniu podlegają wyłącznie projekty badawcze zatwierdzone przez Zarząd Fundacji. Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 31 maja 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski przesłane na adres Fundacji: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa. Regulamin konkursu oraz formularz wniosku do pobrania ze strony www.polpharma.pl/pl/fundacja/pliki-do-pobrania

Bliższych informacji udziela sekretariat Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. e-mail: fundacja@polpharma.com, tel. 22 364 63 13


 

Data publikacji: 2010.03.16

Wyjazd narciarski do Włoch (2 – 11 kwietnia)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza na wyjazd narciarski do Livigno. Koszt wypoczynku to 1.490 zł. Cena ta obejmuje noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenia NNWiKL, autokar LUX, opiekę pilota. Więcej informacji.


 

Data publikacji: 2010.03.15

Szkolenie organizowane przez Bibliotekę Główną

Biblioteka Główna WUM zaprasza 17 marca 2010 r. o godz. 13:00 na szkolenie prezentujące bazy: Science Direct (zawiera publikacje pełnotekstowe) oraz SCOPUS (obejmuje index cytowań z możliwością obliczania Indeksu Hirsha). Zainteresowanych zapraszamy do Czytelni Biblioteki Głównej mieszczącej się przy ul. W. Oczki 1. Ewentualne zapytania prosimy kierować do pani Anny Ajdukiewicz-Tarkowskiej tel.: 621-95-45


 

Data publikacji: 2010.03.10

Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostki za rok 2009

Dział Nauki uprzejmie informuje, że zakończono weryfikację wybranych kategorii danych wprowadzonych do Ankiety zbiorczej z działalności naukowej jednostki za rok 2009. Prosimy o zalogowanie się na stronę Ankiety, gdzie znajdą Państwo komunikat informujący o wyniku weryfikacji. Jeśli w trakcie sprawdzania stwierdzono konieczność potwierdzenia informacji zawartych w Ankiecie, stosowny komunikat znajdą Państwo na stronie Ankiety, tam też znajduje się raport weryfikacyjny. W chwili obecnej ujęte w nim zapisy nie uzyskują punktacji. Przywrócenie punktacji będzie możliwe po przedstawieniu dokumentów wskazanych we wspominanym raporcie. Szczegółowe zalecenia znajdą Państwo w wymienionym wyżej dokumencie. Termin przedstawienia dokumentów upływa w dniu dnia 16 marca 2009.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Nauki – Beata Przybyło, (22) 57 20 322.


 

Data publikacji: 2010.03.02

Przerwa w dostawie internetu

Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą wiadomość od Działu Sieciowego ICM Uniwersytetu Warszawskiego, który umożliwia WUM dostęp do Internetu:

„W dniu 8.03.2010 (poniedziałek) w godzinach 20:00 – 22:00 odbędą się prace serwisowe w sieci UW. W związku z tym mogą wystąpić kilkunastominutowe przerwy w łączności z Internetem”. Powyższa informacja dotyczy wszystkich lokalizacji WUM.


 

Data publikacji: 2010.03.02

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w dniu 6 marca (sobota) w godz. 9:00 – 11:00 wystąpi przerwa w dostawie prądu. Zakłócenia te będą spowodowane wykonaniem tzw. prób funkcjonalnych rozdzielni głównej (RG) w budynku Rektoratu.


 

Data publikacji: 2010.02.25

Nagrody Rektorskie 2009

Informacja nt. zasad i trybu przyznawania nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego » więcej


 

Data publikacji: 2010.03.02

Szkolenie z systemu Workflow – marcowa edycja

Dział Informatyki uprzejmie zaprasza pracowników WUM na nowy termin szkolenia z systemu Workflow. Szkolenie odbędzie się 11 marca w godz. 10:00-12:00 w sali 231 w Centrum Dydaktycznym. Jego program jest powtórzeniem programu realizowanego w lutym i obejmuje:

 1. Rozpoczęcie pracy z programem
 2. Proces składania wniosku
 3. Wyszukiwanie i sprawdzanie statusu wniosku
 4. Nadawanie uprawnień do źródeł finansowania

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w sali szkoleniowej, prosimy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu o przesłanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny na stronie Działu Informatyki. Decyduje kolejność zgłoszeń.


 

Data publikacji: 2010.02.24

Nowy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Biuro Projektów informuje, iż Ośrodek Przetwarzania Informacji – instytucja wdrażająca Działania 1.3. pn. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 1 marca 2010 r. (od godz.8:15) do 30 kwietnia 2010 r. (do godz. 16:15). Więcej informacji o konkursie na stronie OPI.

Biuro Projektów przypomina również o zbliżających się terminach zakończenia naboru wniosków w konkursach ogłoszonych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Tylko do 15 marca br. będą przyjmowane wnioski w programach TEAM oraz MPD (Międzynarodowe Projekty Doktoranckie). Nabór w programie MPD jest ogłoszony po raz ostatni! Więcej informacji na stronach FNP.

Wszyscy zainteresowani złożeniem wniosków w rozpoczętych konkursach, proszeni są o kontakt z Biurem Projektów WUM (Rektorat, pok. 214 i 214A ).


 

Data publikacji: 2010.02.23

Zbiórka zużytych tonerów – kampus Lindleya

W związku z informacjami o zalegających w Państwa Katedrach i Klinikach pustych tonerach – Dział Ochrony Pracy i Środowiska zwraca się z prośbą o przesłanie do dnia 03.03.2010 do godziny 12:00 zgłoszenia mailowego na adres : odpady@wum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości „Zalegające tonery”, a w treści wiadomości nazwę i lokalizację Katedry oraz orientacyjną ilość. W dniu 05.03.2010 w godzinach 8:30-11:30 zostaną one odebrane i przekazane do utylizacji.


 

Data publikacji: 2010.02.22

Serdecznie zapraszamy na 5-te urodziny EMSA Warszawa!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny – EMSA Warszawa, świętuje w tym roku 5-lecie działalności. Z tej okazji władze tej prężnie działającej organizacji studenckiej zapraszają Przyjaciół i Sympatyków Stowarzyszenia na urodzinowe przyjęcie, które odbędzie się 4 marca 2010 o godzinie 17.00 w Sali Senatu (Rektorat WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa).

W trakcie spotkania zostaną przedstawione początki i aktualna działalność organizacji. Przemówienia wygłoszą Jego Magnificencja Rektor WUM – prof. dr hab. Marek Krawczyk oraz Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. dr hab. Marek Kulus. Oczywiście nie zabraknie też urodzinowego tortu!

Organizatorzy proszą o potwierdzenie chęci przybycia (emsa@emsa.waw.pl) i zapraszają do zapoznania się ze stroną www.5urodziny.pl.


 

Data publikacji: 2010.02.22

Fakultet – „Wprowadzenie do interpretacji wyników i planowania badań”

Zajęcia odbywają się pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Prof. Marka Kulusa. Organizatorzy zapraszają studentów wyższych lat studiów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Celem spotkań jest nauczenie samodzielnej oceny publikacji naukowych oraz opanowanie podstaw planowania i realizacji badań naukowych. Spotkania, prowadzone przez dr Katarzynę Szamotulską i dr. Janusza Sierdzińskiego, odbywają się we czwartki w godz. 14.00-16.00. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 lutego 2010 roku, ale są jeszcze wolne miejsca. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 25 lutego 2010 na kolejny wykład w ramach fakultetu. (Centrum Dydaktyczne WUM, sala 231).

Pierwsze spotkanie odbyło się 18 lutego 2010 roku, ale są jeszcze wolne miejsca. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 25 lutego 2010 na kolejny wykład w ramach fakultetu. (Centrum Dydaktyczne WUM, sala 231). Zapisy na stronie internetowej http://zajecia.wum.edu.pl/AnkietaEdit.aspx.


 

Data publikacji: 2010.02.12

Zgłoszenie informacji o zużytych tonerach

Dział Ochrony Pracy i Środowiska zwraca się z prośbą do osób pracujących w budynkach: Rektoratu i Centrum Dydaktycznego o przesłanie informacji, dotyczącej pokoi, w których znajdują się pojemniki po zużytych tonerach. Wiadomość należy wysłać na adres: odpady@wum.edu.pl do dnia 18 lutego, do godz. 12:00, wpisując w tytule maila „Zalegajace tonery pok. ___ (tu właściwy numer)”. Niepotrzebne pojemniki zostaną odebrane 19 lutego w godzinach: 8:40-9:46, a następnie przekazane do utylizacji.


 

Data publikacji: 2010.02.10

„Nauka w obiektywie” – konkurs dla naukowców-fotografów

Nagrody pieniężne i możliwość publikacji zdjęć otrzymają zwycięzcy 3 edycji konkursu fotograficznego, organizowanego przez Uniwersytet Śląski. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi i studenci, którzy uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych za granicą lub we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. Wiesław Banyś. Zainteresowani mogą zgłaszać zarówno fotografie zrobione techniką klasyczną, jak i cyfrową. Szczegółowy regulamin konkursu oraz informacje dotyczące wymagań technicznych wobec zgłaszanych zdjęć są dostępne na stronie: http://naukawobiektywie.us.edu.pl


 

Data publikacji: 2010.02.10

Nagrody dydaktyczne i naukowe Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za rok 2009

Uprzejmie informujemy, że wnioski o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za rok 2009 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2010 roku.

Druki wniosków o nagrody indywidualne, zespołowe i za całokształt dorobku wraz z zasadami ich rozpatrywania przez Ministerstwo Zdrowia, są dostępne na stronach:

Wnioski o nagrody naukowe należy składać w Dziale Nauki, ul. Żwirki i Wigury 61 (budynek Rektoratu) pok. 419a, tel. 57 20 300, w godz. 8.00 – 16.00.

Wnioski o nagrody dydaktyczne należy składać w Biurze Obsługi Działalności Podstawowej, ul. Żwirki i Wigury 61 (budynek Rektoratu), pok. 217, tel. 57 20 267 lub 57 20 998 w godz. 8.00 – 16.00.


 

Data publikacji: 2010.02.10

Dzień Informacyjny p. n. Innowacyjna Uczelnia

Biuro Projektów uprzejmie zaprasza pracowników WUM na Dzień Informacyjny p.n. Innowacyjna Uczelnia, który odbędzie się 22 lutego b.r. w godzinach 10:00-14:00 w Sali Senatu w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61.


 

Data publikacji: 2010.02.09

Konkurs o nagrodę Fundacji im. Tomasza J. Michalskiego

Młodzi pracownicy nauki, których badania i działalność naukowa przyczyniają się do zwalczania chorób nowotworowych, mogą po raz dziewiąty ubiegać się o nagrodę Fundacji im. Tomasza J. Michalskiego. Organizacja uhonoruje uczonych pracujących w Polsce, posiadających wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych, którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Podstawą do przyznania nagrody są sukcesy badawcze, udokumentowane publikacjami w czasopismach o wysokiej randze naukowej. Osiągnięcia te mogą dotyczyć zarówno badań podstawowych, jak i zastosowań w praktyce klinicznej.

Wnioski należy przysłać do 31 marca 2010 r. na adres: Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź, tel. (42) 636-80-18, faks (42) 636-24-15.

www.fundacjatjm.pl


 

Data publikacji: 2010.02.09

Grant badawczy dla polskich okulistów

Firma Adamed organizuje konkurs na najciekawsze projekty badawcze z dziedziny okulistyki. Grant w wysokości 50 tysięcy złotych czeka na lekarzy okulistów poszukujących nowych metod leczenia lub je praktykujących. Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

W konkursie mogą wziąć udział lekarze, którzy są czynnymi członkami PTO i nie przekroczyli 40 roku życia.

O wyborze zwycięskiego projektu zdecyduje kapituła konkursu, na której czele stanie prof. Jerzy Szaflik – przewodniczący PTO. Wnioski o grant naukowy można składać przez platformę www.adamedic.pl. Lekarze, którzy chcą wziąć udział w konkursie, po zalogowaniu powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy „Zgłoś swój projekt badawczy.”

Wnioski należy złożyć do 15 marca.

Więcej informacji na stronie http://www.pto.com.pl/aktualnosci.php


 

Data publikacji: 2010.02.05

Dostęp krajowy do baz Web of Knowledge na rok 2010

Zapraszamy do korzystania z baz Web of Knowledge (SCIE, AHCI, SSCI, CPCI – roczniki 2009-2010) w ramach dostępu krajowego na rok 2010.

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citatin Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI).

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).


 

Data publikacji: 2010.02.05

Szkolenie z systemu Workflow

Dział Informatyki uprzejmie zaprasza pracowników WUM na szkolenie z systemu Workflow, które odbędzie się w dwóch terminach: 10 lutego (godz. 11:00) oraz 18 lutego (godz. 11:00) w sali 231 w Centrum Dydaktycznym. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem i metodologią dokumentacji systemu Workflow. Uczestnicy zyskają umiejętność efektywnego przygotowywania dokumentów w systemie oraz szybkiego orientowania się w statusie realizacji wniosku.

Szkolenie będzie obejmować następujące bloki tematyczne:

 1. Rozpoczęcie pracy z programem
 2. Proces składania wniosku
 3. Wyszukiwanie i sprawdzanie statusu wniosku
 4. Nadawanie uprawnień do źródeł finansowania

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w sali szkoleniowej, prosimy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres it@wum.edu.pl z zaznaczeniem wybranego terminu. Decyduje kolejność zgłoszeń.


 

Data publikacji: 2010.02.03

Odwołane szkolenie

Oddział Informacji Naukowej i Czasopism Biblioteki Głównej WUM informuje, że z powodu choroby przedstawicielki firmy Elsevier, szkolenie z baz Scopus i Science Direct zostało odwołane.


 

Data publikacji: 2010.02.03

Prośba o zgłoszenie pracowników pobierających świadczenia emerytalne i rentowe

Dział Personalny WUM informuje, że do końca lutego 2010 r. pracodawcy zatrudniający rencistów oraz emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, mają obowiązek wystawić zaświadczenie o wysokości uzyskanego przez emeryta/rencistę przychodu w 2009 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 58, poz. 290 ze zm.) W związku z powyższym kierownicy jednostek proszeni są o przekazanie do Działu Personalnego informacji o wszystkich pracownikach zatrudnionych w jednostce, którzy w 2009r. zaczęli pobierać świadczenia emerytalne (przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego) lub rentowe wraz ze wskazaniem danych oddziału ZUS, realizującego wypłatę tych świadczeń oraz nr świadczenia emerytalnego/rentowego. Oświadczenia zawierające w/w dane należy składać w Dziale Personalnym najpóźniej do dnia 19.02.2010 r. Niezgłoszenie u pracodawcy faktu otrzymywania świadczenia emerytalnego skutkuje niedopłatą podatku dochodowego oraz wykazywaniem pracownika z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia w miesięcznych raportach RMUA.


 

Data publikacji: 2010.01.28

Zmiana sposobu wybierania numerów

W związku z wprowadzeniem w życie przez Telekomunikację Polską zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych, musi ulec zmianie schemat wybierania numerów telefonicznych z telefonów stacjonarnych WUM (aparaty analogowe, systemowe, IP) o numerach warszawskich zaczynających się na 5720.

Od dnia 2010-01-29 będzie obowiązywał nowy sposób wybierania numerów:

 • numery wewnętrzne – bez zmian,
 • połączenia z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym przy ul. Banacha – bez zmian, tzn. wybieramy 8700 i dalej numer wewnętrzny szpitala,
 • numery miejskie warszawskie – UWAGA ZMIANA, numer należy poprzedzić cyframi 022, czyli 0 i numer kierunkowy Warszawy np. 022 5022000,
 • numery zamiejscowe tzw. międzymiastowe – UWAGA ZMIANA, numer kierunkowy należy poprzedzić tylko jednym 0, np. 048 3613000 – numer radomski,
 • numery telefonii komórkowej – UWAGA ZMIANA, numer komórkowy należy poprzedzić tylko jednym 0, np. 0 602913000,
 • numery międzynarodowe – bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że zmiana schematu wybierania numerów i związana z tym zmiana konfiguracji centrali telefonicznej w budynku Rektoratu WUM planowana jest na czwartek 2010-01-28 w godz. 16.00 – 20.00, dlatego też bardzo prosimy o niekorzystanie w tym czasie z telefonów stacjonarnych WUM o numerach warszawskich zaczynających się na 5720. 


 

Data publikacji: 2010.01.25

Prezentacja medycznych baz danych

Na prezentację baz: Science Direct i Scopus zaprasza Biblioteka Główna.

Spotkanie, które będzie miało charakter szkolenia połączonego z warsztatami, odbędzie się 4 lutego w godz. 10.00-12.00 w sali komputerowej Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1.

Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk komputerowych, zainteresowanych częścią praktyczną prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres:aajdukiewicz@bibl.amwaw.edu.pl


 

Data publikacji: 2010.01.22

Informacja o możliwych przerwach w dostępie do Internetu w dniu 2010-01-25

Dział Informatyki WUM otrzymał informacje od ICM UW, dostawcy Internetu dla lokalizacji WUM, o przerwach w dostępie do Internetu: „W dniu 25.01.2010 (poniedziałek) w godzinach 20:00 – 24:00 zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne w sieci (...). W związku z tym mogą wystąpić kilkuminutowe przerwy w łączności z Internetem”.


 

Data publikacji: 2010.01.15

Licencja na oprogramowanie Statistica przedłużona do 15.01.2011

Dział Informatyki informuje, że została przedłużona licencja na oprogramowanie Statistica. Nowa licencja ma ważność do 15.01.2011.

Aby uzyskać nową licencję, należy zalogować się do Portalu SSL-VPN (https://ssl.wum.edu.pl), wybrać zakładkę Centrum Pobierania Oprogramowania, kliknąć „Karta rejestracyjna użytkownika korzystającego z oprogramowania STATISTICA” i wypełnić formularz. Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma e-mailem (w przypadku studentów na adres w domenie student.wum.edu.pl) kody instalacyjne.

Oprogramowanie dostępne jest w wersji polskiej (32-bitowej i 64-bitowej dla systemów Windows) i angielskiej (wersja 32-bitowa) do pobrania po wybraniu linku „Statistica ver. 9”.

UWAGA w związku ze zmianą sposobu licencjonowania programu Statistica przez firmę Statsoft podczas wypełniania formularza licencyjnego w czasie instalacji należy podać swój adres e-mail z domeny wum.edu.pl lub student.wum.edu.pl, na który przyjdzie wiadomość z linkiem koniecznym do zainstalowania oprogramowania. Podanie adresu spoza podanych domen uniemożliwi dokończenie instalacji. Dokładna instrukcja instalacji znajduje się na stronie pobierania oprogramowania. Pracowników WUM, którzy nie posiadają kont pocztowych w domenie wum.edu.pl, prosimy o przesłanie wniosku o założenie konta pocztowego na adres: adresy@wum.edu.pl 


 

Data publikacji: 2010.01.13

XV Jubileuszowy Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2009

Politechnika Warszawska i SIEMENS sp. z o.o. ogłaszają konkurs, który służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Informacje o konkursie
Regulamin konkursu oraz załącznik do Regulaminu – zgłoszenie


 

Data publikacji: 2010.01.13

Program wymiany naukowej miedzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE

Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej - Sciex-NMSch Fundusz Stypendialny został uruchomiony w ramach programu Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Przedsięwzięcie ma się przyczynić do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski oraz propagowanie trwałego partnerstwa w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Termin składania aplikacji upływa: 1 kwietnia 2010.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Projektów (www.funduszestrukturalne.wum.edu.pl) oraz na stronie internetowej: http://sciex.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow


 

Data publikacji: 2010.01.13

Konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz piąty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przyznawana młodym uczonym wyróżniającym się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.

Kandydatury do Nagrody należy zgłaszać członkom Klubu Stypendystów Zagranicznych FNP. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia.

Więcej informacji, w tym plakat prezentujący dotychczasowych laureatów, a także formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Klubu.


 

Data publikacji: 2010.01.08

Wykłady dotyczące ochrony zdrowia – 13 i 18 stycznia

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego zapraszają na wykłady ekspertów poświęcone tematyce ochrony zdrowia. Pierwszy z wykładów będzie dotyczył dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych drugi zaś Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015.Wstęp wolny
Informacja o miejscu spotkań i prelegentach.


 

Data publikacji: 2010.01.08

Informacja o przerwie w dostępie do Internetu w sobotę 9.01.2010

Uprzejmie informujemy, że w związku z kontynuacją przebudowy głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Rektoratu w dniu 9 stycznia 2010 (sobota) mogą wystąpić przerwy w dostępie do systemów informatycznych WUM (poczta elektroniczna, SSL-VPN, workflow) oraz Internetu dla wszystkich lokalizacji WUM (w tym brak działania sieci komputerowej w Rektoracie).

Bardzo prosimy o wyłączenie komputerów 8 stycznia 2010 przed wyjściem z pracy.

Planowane godziny prac elektrycznych: 9 stycznia od godz. 8.00 do godz. 12.


 

Data publikacji: 2010.01.07

Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostki za rok 2009

Dział Nauki informuje, że w styczniu br. na portalu SSL-VPN (uczelniany intranet) została uruchomiona „Ankieta zbiorcza z działalności naukowej jednostki za rok 2009”. Kliniki i zakłady Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które prowadzą działalność naukową oraz złożyły wnioski o przyznanie dotacji na realizację w 2010 roku tematu statutowego proszone są o wprowadzenie do ankiety danych o swoim dorobku naukowym za rok 2009 najpóźniej do dnia 12 lutego 2010 r.

Informacja o sposobie logowania do ankiety

Pismo Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Sławomira Majewskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ankiety


 

Data publikacji: 2010.01.05

Rozliczenie z urzędem skarbowym za pośrednictwem WUM

Dział Personalny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informuje o możliwości rozliczenia dochodów za 2009 rok przez zakład pracy.

Aby skorzystać z w/wym. rozliczenia dochodów należy spełniać następujące warunki:

 • pracownik, poza dochodami uzyskanymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-30c oraz art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. nr 14, poz.176 z 2000 r.);
 • pracownik nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • pracownik nie korzysta z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • pracownik nie zmniejsza podatku o wpłatę 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • pracownik nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej przez WUM

Począwszy od PIT-ów rocznych za rok 2009 podatnicy nie mogą wnosić – jak w roku ubiegłym – o rozliczenie ulgi prorodzinnej przez zakład pracy czy ZUS. Zatem każdy, kto chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, nie będzie mógł skorzystać z rozliczenia dokonywanego przez pracodawcę (PIT-40). Takie osoby nie składają pracodawcy żadnych oświadczeń, otrzymują PIT-11 oraz wypełniają samodzielnie odpowiednie zeznanie roczne PIT, uwzględniając w nim ulgę prorodzinną.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziale Personalnym WUM (pok. 320) w nieprzekraczalnym terminie do 11-go stycznia 2010r.PIT-12.

formularz PIT-12

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter