Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

II edycja konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego na prowadzenie kręgielni

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy  ul. Trojdena 2C-G, o powierzchni  435,33 m2 na prowadzenie kręgielni.

 - wysokość wadium 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Cena wywoławcza 83,50 zł netto/m2 

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem powierzchni na prowadzenie kręgielni w budynku CSR WUM” należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dnia 01 czerwca 2016 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 02 czerwca 2016 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9).

 

Ogłoszenie

Zał. 1 - plan lokalu

Zał. 1.1 - zdjęcie

Zał. 1.2 - zdjęcie

Zał. 1.3 - zdjęcie

Zał. 2 - szczegółowe warunki konkursu

Zał. 3 - regulamin konkursu

Zał. 4 - formularz ofertowy

Zał. 5 - wzór umowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter