Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Telefony alarmowe

Numery Służb Technicznych WUM dostępne w przypadku awarii:

(stan na dzień 05.04.2016 r.)

Uwaga !!! Od 05.04.2016 r. zgłaszanie niesprawności 24h na dobę oraz w dni wole od pracy:
Instalacje elektryczne, sanitarne, ogólnobudowlane - Krzysztof Królak - koordynator dedykowany do WUM, tel. 609 035 995 e-mail: k.krolak@alfarex.pl

Nadzór merytoryczny z ramienia WUM nad konserwacją w godzinach pracy (8.00-16.00) sprawują:

Instalacje elektryczne:
Rafał Kundera – tel.: (22) 57 20 687, 797 602 631; 
rafal.kundera@wum.edu.pl

Instalacje sanitarne:
Grzegorz Pszczółkowski – tel.: (22) 57 20 670;
grzegorz.pszczolkowski@wum.edu.pl

Instalacje wentylacji, klimatyzacja oraz windy:

  • Wszystkie obiekty:
    Zbigniew Jaruszewicz – tel.: (22) 57 20 685, 728 960 551;
    zbigniew.jaruszewicz@wum.edu.pl
                                                

Elementy ogólnobudowlane:
Tadeusz Paczuski – tel.: (22) 57 20 620, 506 892 947;
tadeusz.paczuski@wum.edu.pl

Leszek Milewski - tel.: (22) 57 20 446, 797 602 593
leszek.milewski@wum.edu.pl

Całość problematyki nadzoruje:

W zakresie spraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i instalacji:

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji

Jan Matłachowski – tel.: (22) 57 20 354, 315;
jan.matlachowski@wum.edu.pl

Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Obiektów
Roman Chojnowski – tel.: (22) 57 20 354, 728 960 601;
roman.chojnowski@wum.edu.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego-Kampusy

Jacek Marczyński – tel.: (22) 5720 623, 728 960 606;
jacek.marczynski@wum.edu.pl

W zakresie spraw związanych z merytorycznym nadzorem w branżach energetycznych oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacji i dźwigów:

Główny Energetyk
Krzysztof Turek – tel.: (22) 57 20 657, 728 960 657;
krzysztof.turek@wum.edu.pl

Telefon kontaktowy do Działu Informatyki:
tel.: (22) 57 20 888, w godz. 8.00-16.00.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback